Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/21/051/193
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
12.
December
2019
Darovacia zmluva
10122019
9 912,38 € SAMSUNG Galanta , občianske združenie Špeciálna základná škola, Galanta
12.
December
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
2758/6353/2019
189,10 € Pichnarčíková Emília rod. Hybeľová Slovenská správa ciest, Bratislava
12.
December
2019
Nájomná zmluva pozemok - 10105/3300/2019
3121/3300/2019
17 800,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
12.
December
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
2773/6353/2019
76,25 € Lešková Valéria rod. Chlpíková Slovenská správa ciest, Bratislava
12.
December
2019
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
459/2019
2 000,00 € Lukáš Kitko Fond na podporu vzdelávania
12.
December
2019
Zmluva č. 40412/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 1
40412/2019/710
2 551,39 € Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48439/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
48439/2019/710
1 556,18 € Družstvo podielnikov Devín Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 40437/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
40437/2019/710
5 523,10 € Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Drahovce Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48334/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 1
48334/2019/710
7 184,41 € Ing. Milan Horný, SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48072/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48072/2019/710
3 570,78 € Roľnícko-obchodné družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48089/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48089/2019/710
2 527,50 € PROMETEUS - SLOVAKIA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 49153/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 1
49153/2019/710
316,44 € Gabriela Vincejová Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48499/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
48499/2019/710
11 348,55 € Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 47924/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47924/2019/710
4 665,09 € CEKOMI, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192100229
486,89 € ROMAN SNOPKO Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191101212
600,87 € KRISZTIÁN GULÁZSI Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192100246
188,37 € VIERA ČONKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o dielo
. ÚVTOS a ÚVV -nh-110-1/36-2019
12 000,00 € DANAŠ s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12.
December
2019
Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov
Z_21/2019
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné Okresný súd Humenné