Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2019
Doplnkové dôchodkové sporenie
16/2019
0,00 € Spoločnosť AXA d.d.s. Spojená škola internátna, Snina
11.
Október
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 2/1920
9013/0335/19
755,00 € Ing. Radoslav Halgaš, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
Október
2019
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-SNR-INÉ-2019/3169
0,00 € Mgr. Pavol Trúsik Slovenské národné múzeum
11.
Október
2019
zamestnávateľská zmluva
108008483
0,00 € AXA Odborné učilište internátne, Lučenec
11.
Október
2019
Individuálna zmluva o poskytnutí finančných zdrojov získaných z Medzinárodného vyšehradského fondu č. 21910035, MTF STU č. 150/2019
0600/0118/19
5 683,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave University of Szeged
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.204/22/2019 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
8611/2019-M_ORF
20 000,00 € "Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191000613
437,56 € PAVOL VÁNYI Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
11.
Október
2019
Nájomná zmluva NEH/29/18/CEZ
CRZ-4254700
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
11.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194700297
186,45 € JÁN VRAŇUCH Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
11.
Október
2019
Nájomná zmluva NEH/48/18/CEZ
CRZ-4254695
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. TSA /TOOLING SLOVAKIA AUTOMOTIVE/, s.r.o.
11.
Október
2019
Nájomná zmluva NEH/56/18/CEZ
CRZ-4254720
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
11.
Október
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-1337/2019/Brodno/1514/IFI
13,06 € Katarína Hodásová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2021673
49,80 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-242
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Nicol Zacharová
11.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-239
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Peter Vaľko
11.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-244
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Peter Zdycha
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL RK-14-30/2019
10,40 € MUDr. Jozef RAGAN MPH Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-285/2019
9,70 € MVDr. Marián HRABOVSKÝ Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1148/2019
570,00 € Športový klub KEFEAR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11.
Október
2019
Zmluva o výpožičke 7/2019 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
7/2019 P
0,00 € PR Biely Kameň PZ ŠČOB Regionálna veterinárna a potravinová správa, Michalovce