Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-051/2015/Podunajské Biskupice/1175/RumDa_dodatok č.1
21,46 € Tibor Csóka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok
POZ 266/2019
0,00 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
22.
August
2019
Darovacia zmluva č. 351/OI//2019
351/OI/2019
0,00 € SWAN, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-42-2019_2019
0,00 € Adrián Drobný Športové centrum polície
22.
August
2019
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-002/2015/Rusovce/1175/RZ+VB/Mi_dodatok č.2
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Zmluva o podpore národného športového projektu
0894/2019
5 000,00 € Slovenský horolezecký spolok JAMES Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2019
Darovacia zmluva
ZDF-09-2019
2 000,00 € RALLY RADOSTI Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
315/2019
11 000,00 € Úrad vlády SR Obec Huncovce
22.
August
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
H20190822001
0,00 € GASETT, spol. s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-44-2019_2019
0,00 € Mário Filipovič Športové centrum polície
22.
August
2019
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
2019217/2019
1 200,00 € Viliam Kováč Národné osvetové centrum
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP/024-Z-302021T523-207/2019
700 161,49 € Mesto Kremnica Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
August
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-285/2015/Podunajské Biskupice/1175/HudEm_dodatok č.1
640,07 € Mária Náterová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-305/2015/Podunajské Biskupice/1175/HudEm_dodatok č.1
366,20 € Darina Pfundtnerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Zmluva o podpore národného športového projektu
0895/2019
20 000,00 € Zmluva o podpore národného športového projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
August
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-487/2015/Podunajské Biskupice/1175/HudEm_dodatok č.1
45,54 € Marta Matějovská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
512/2019
37 000,00 € Úrad vlády SR Obec Majcichov
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
683/2019
3 000,00 € Úrad vlády SR KROTON - Košolná
22.
August
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-34/2019/20
2 461,00 € Jana Michlíková Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
22.
August
2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
47/19
0,00 € Linde gas k.s. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied