Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-134-01465
19-134-01465
12 000,00 € TRADITION Fond na podporu umenia
18.
Apríl
2019
Zmluva právne služby
01129/2019-ESPF-GR0016/18.01
0,00 € AK JUDr. Marek Radačovský Slovenský pozemkový fond
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-452-00644
19-452-00644
1 500,00 € Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante Fond na podporu umenia
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-442-01381
19-442-01381
3 500,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-521-01965
19-521-01965
4 500,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Fond na podporu umenia
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-442-01368
19-442-01368
2 500,00 € Krajské kultúrne stredisko v Žiline Fond na podporu umenia
18.
Apríl
2019
autirská zmluva o dielo Karavaev
509/VV2018
150,00 € doc. Ing. Yuri Leonidovitch Karavaev, Ph Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-452-00677
19-452-00677
3 000,00 € Galantské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011P827
Z314011P827
109 818,80 € PRERAG, o. z. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-460-01638
19-460-01638
12 000,00 € OZ Ponitranci Fond na podporu umenia
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 02042019
409/2019/NPPC-VÚTPHP
0,00 € ALTYS, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 19/ 36/§50J/18
5 052,51 € Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000142
0,00 € Lucia Garaiová Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Apríl
2019
Poistná zmluva
37/2019/P
6,96 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
18.
Apríl
2019
Zmluva o ubytovaní
UZ_58_2019
292,00 € MUDr. Dana Verebová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
18.
Apríl
2019
ZoD č.02/16/2019/240
2363/2019/LSR
0,00 € Šaliga s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
70/OKNP-S/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Semeteš
18.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 19/ 36/§50J/19
20 210,04 € Obec Jablonov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000009
0,00 € Look media s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59
19/13/059/18
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Cestovná kancelária Motýľ, s.r.o.