Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2019
Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku
CRZč.4349/2019/LSR
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15.
November
2019
Zmluva o nájme pozemku
99/190601/2019-NAJ
3 200,50 € Emília Suchá Technická univerzita v Košiciach
15.
November
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Trenčianske Teplice
190010/396/2019
0,00 € Ing. Miriam Dubovská Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
OL-ZML-35/2019
0,29 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012
15.
November
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/45/52A/298
1 277,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15.
November
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/45/52A/299
638,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Ladmovce
15.
November
2019
Zmluva o spolupráci
364/FTF/2019
700,00 € Slovenský filmový ústav Vysoká škola múzických umení
15.
November
2019
ZMLUVA O DIELO A_ LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA
349/FTF/2019
600,00 € Eduard Kubanda Vysoká škola múzických umení
15.
November
2019
ZMLUVA O DIELO
307/FTF/2019
165,00 € Jancová Natália Vysoká škola múzických umení
15.
November
2019
ZMLUVA O DIELO
371/FTF/2019
100,00 € Elena Flašková Vysoká škola múzických umení
15.
November
2019
ZMLUVA O DIELO
359/FTF/2019
250,00 € Martina Gerbel Vysoká škola múzických umení
15.
November
2019
Dodatok č. 11 k zmluve č. 0160/2018 zo dňa 27.2.2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018
1093/2019
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/314/2019
1085/2019
191 828,35 € Gymnázium Cyrila Daxnera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/310/2019
1078/2019
127 510,16 € Spojená škola sv. Jána Pavla II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Zmluva o dielo č. 2/054/19
TvU-2019-PdF-97
60,00 € prof. RNDr. Tomáš Grim, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave,Pedagogická fakulta
15.
November
2019
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-MČK-INÉ-2019/3433
0,00 € Milan Klokner Slovenské národné múzeum
15.
November
2019
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-MČK-INÉ-2019/3445
0,00 € Milan Klokner Slovenské národné múzeum
15.
November
2019
Zmluva o dielo č. CPBB-ON-2019/002133-013 na vypracovanie PD „Slovenská Ľupča VTÚ KMCO 949, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_CPBB-ON-2019-002133-013_2019
19 600,00 € Ing.arch. Juraj Dovala Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
279/2019/MPRVSR-043
5 000,00 € Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15.
November
2019
Zmluva o nájme pozemku
1496/2019 info
550,80 € Slovenská pošta, a. s. R & V trans s.r.o.