Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
nájom PPF
02635/2020-PNZ -P40461/15.02
0,00 € Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol Slovenský pozemkový fond
10.
Júl
2020
poľnohospodárska výroba
02473/2020-PNZ -P40494/18.01
0,00 € POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO Slovenský pozemkový fond
10.
Júl
2020
Poľnohosp. využitie
01826/2020-PNZ -P40204/18.01
0,00 € Agrovita- Podielové družstvo Slovenský pozemkový fond
10.
Júl
2020
nájom PPF
02899/2020-PNZ -P40502/15.02
0,00 € ROĽNÍCKE DRUŽSTVO Slovenský pozemkový fond
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
51022
1 750,00 € Juráš Milan , Jurášová Adela rod. Veťková Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
50983
1 750,00 € Straková Dana r. Fajferová Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
50946
1 680,00 € Marek Bisták, Michaela Bistáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
50994
1 750,00 € Ing. Hrdina František Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
51089
1 750,00 € Mgr. Jana Kleinová Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Dohoda č. 20/14/54E/2657 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
20/14/54E/2657/2020
0,00 € INNOVATIVE PROJEKT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
51145
1 750,00 € Barna Miloš , Barnová Monika rod. Juhásová Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
51105
1 750,00 € Makynová Ľudmila r. Makynová Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5463
0,00 € Mariana Bezáková - MAJA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
51517
2 787,00 € Karásková Ľubica, Neuschlová Petra, Karásková Simona, Karásková Sabina Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
53569
1 500,00 € Anton Ďurnek, Mária Ďurneková, r. Hujová Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
51777
2 380,00 € Vladimír Hanúsek, Simona Hřebačková Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
51954
2 318,00 € Ing. Martin Mackanič, Ing. Jana Mackaničová Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
53324
1 500,00 € Peter Kovács , Eleonora Kovácsová Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
51964
3 060,00 € Peter Komišák, Nikola Komišáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
51669
3 315,00 € Patrik Lupták, Lenka Tomková Slovenská inovačná a energetická agentúra