Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-22-64/2019
16,04 € Bc. Tomáš HANDLOVIČ Ministerstvo obrany
18.
Apríl
2019
Štipendijný program pre vysokoškolských študentov "MAKOVECZ" štipendijná zmluva
ZML-2019/1-301:191006
0,00 € Viktória Gergelyiová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
18.
Apríl
2019
Dohoda č.19/32/054/50
19/32/054/50
0,00 € Obec Bátorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
18.
Apríl
2019
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti č. 66/2019
66/2019
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
Apríl
2019
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti č. 56/2019
56/2019
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
Apríl
2019
D o h o d a č. 19/22/060/84 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/22/060/84
3 325,88 € Dagmar Lizúchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
18.
Apríl
2019
Nájomná zmluva č.3/2019
2605/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín TARATOR s.r.o.
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2019-001623
304 927,99 € Obec Brzotín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18.
Apríl
2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
PF 50/2019
351,36 € Linde Gas k.s. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
18.
Apríl
2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
PF 51/2019
175,68 € Linde Gas k.s. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
18.
Apríl
2019
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS00007624132
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS00007624132
0,00 € Východoslovenská distribučná,a.s. Nemocnica Poprad, a.s.
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/24/054/21 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto
24/21/§54-PZ/2019
4 481,88 € Alušic s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
18.
Apríl
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu
9/2019
23 743,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Detský domov Valaská
18.
Apríl
2019
Zmluva č. PPME03 2019PACS o poskytovaní pozáručných servisných služieb
DZ192019
0,00 € FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva 2019/7
Kúpna zmluva 2019/7
2 500,00 € Kúpelňa OMEGA s.r.o. Reedukačné centrum Hlohovec
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva 2019/3
Kúpna zmluva 2019/3
2 000,00 € Andrea Lapošová Reedukačné centrum Hlohovec
18.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci ID 89433
DZ222019
0,00 € Zľava dňa, s.r.o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
18.
Apríl
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
147/2019
0,00 € Dária Fojtíková Fehérová Divadelný ústav
18.
Apríl
2019
Rámcová dohoda
Z201912997_Z
15 090,00 € Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18.
Apríl
2019
Rámcová dohoda
Z201913038_Z
1 656,60 € INTRAVENA s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy