Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2019
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-064/2019/Ivachnová/0920/GEOD
47,77 € Adriana Cabanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
122019
0,00 € O.Z. Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Kolárovo
11.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
TvU-2019-FZSP-59
0,00 € Mestská poliklinika Hlohovec Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
11.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2078484
150,00 € Mináriková Jana Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Zmluva o nájme
223/2019 K NR SR
15 000,00 € CREATIVE PRO a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Zmluva o spolupráci a zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo č. 0102/0018/19
0102/0018/19
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Žilinská univerzita v Žiline
11.
Október
2019
Zmluva o dielo
461180/2019
416 500,00 € BLADE s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
11.
Október
2019
Dohoda o splátkach
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-91-002-2019-PR_2019
238,69 € Tomáš Budzák Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
11.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078361
130,00 € Mikulič Martin Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30803/DoNOVP-086/2019/Solivar/0786/SO612-00,613-00,615-00/OndKa
11 118,02 € Jozef Šimko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078258
120,00 € Koník Vladimír Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078079
50,00 € Kornfeld Tibor Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Licenčná zmluva č. 9/2019
Z135/2019-66
0,00 € Martin Piaček Slovenská národná galéria
11.
Október
2019
Nájomná zmluva č. 2019 / 012
2019 / 012
0,00 € Špeciálna základná škola s materskou školou, na Karpatskej, Bratislava Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
11.
Október
2019
Nájomná zmluva č. 2019 / 003
2019/003
0,00 € Špeciálna základná škola s materskou školou, na Karpatskej, Bratislava Yingshen WANG – Škola kungfu a taiji
11.
Október
2019
Nájomná zmluva č. 2019 / 006
2019 / 006
0,00 € Špeciálna základná škola s materskou školou, na Karpatskej, Bratislava OZ Corvus Arma, Skupina historického šermu
11.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu
ZM1005711
1 500,00 € Spoločnosť priateľov dobrej hudby Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
shdo-20-129/2019
58,80 € Ľudovít ČORNÝ Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
tpr-113-15/2019
20,68 € Peter DUPLÁK Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
Individuálna zmluva o poskytnutí finančných zdrojov získaných z Medzinárodného vyšehradského fondu č. 21910035, MTF č. 149/2019
0600/0117/19
6 223,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave University of Priština temporarily settled