Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/27/50J/44-NS
10 105,02 € Obec Brehy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
Október
2019
Dohoda č.19/42/051/136 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ v rámci NP " Absolventská prax štartuje zamestnanie" podľa §51
Dohoda č.19/42/051/136
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Vyšná Rybnica
21.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení ubytovacích služieb
322/2019
11 564,52 € Ymperio s. r. o. Národné osvetové centrum
21.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí servisných služieb mot.vozidiel č. 2019/5 (ZZII-66-55/2019)
5100006719
252,23 € A.M.Plus s.r.o. Ministerstvo obrany
21.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
0739/2019
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
21.
Október
2019
Zmluva o dielo
1448/2019
10 868,14 € RENOVING, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
21.
Október
2019
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
245/2019
0,00 € HESCON s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
21.
Október
2019
Dohoda o absolventskej praxi
19/04/051/96 Aktivita č. 1
0,00 € Mgr. Szilvia Rácz Molnár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21.
Október
2019
Zmluva o úvere
108/386/2019
157 150,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Senec Kollárova 2,4 v zastúpení AVELER, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
21.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
19/33/051/78
0,00 € Obec Senohrad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
21.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-41-102/2019
22,96 € Róbert PARDUS Ministerstvo obrany
21.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931586_Z
480,00 € K&M MEDIA s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
21.
Október
2019
Rámcová dohoda
Z201931584_Z
47 250,71 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C11
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C11
196 646,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C13
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C13
55 338,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. + Bidfood Slovakia, s.r.o. + INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C15
Rámcová dohoda o dodaní potravín. Potraviny pre stravovacie zariadenie UNIZA č. 7-322/2019 = C15
264 949,00 € INMEDIA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Október
2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-468/2019
KRHZ-PO-468/2019
110 833,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vojňany
21.
Október
2019
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
154/2019/M SNP
0,00 € SNM-Spišské múzeum v Levoči Múzeum SNP
21.
Október
2019
Z M L U V A č. 140448 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140448 08U02
135 785,00 € Environmentálny fond Obec Málaš
21.
Október
2019
Z M L U V A č. 140773 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140773 08U02
81 000,00 € Environmentálny fond Environmentálny fond