Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
D O H O D A číslo 20/03/52A/125 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobeuzatvorená podľa§ 52a ods. 9 zákona č. 5/2004
20/03/52A/125
1 380,96 € Obec Budmerice Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
25.
September
2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/2229 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/10/54E/2229
0,00 € Lukáš Schovanec - LSL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25.
September
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa §54 - Aktivita č.1
20/42/054/535
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Slavkovce
25.
September
2020
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2020/2328
0,00 € Slovenské národné múzeum Obecný úrad v Bzenici
25.
September
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
111/2020/UCM_LZ
40,00 € doc. Mgr. Juraj Maliček, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
25.
September
2020
Zmluva
311/2020
0,00 € Adriána Zemenčíková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
25.
September
2020
Zmluva
313/2020
0,00 € Stanislav Chajdiak Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
25.
September
2020
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
Z/2020/1873/IV/VID/TU
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát Družba Medment, s.r.o.
25.
September
2020
Zmluva o spolupráci č. TT/2020/2
TT/2020/2
0,00 € Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/31/054/426
0,00 € AVSAPO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25.
September
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZZIITN-21-5/2020
163,80 € Rastislav ĎURČENKA Ministerstvo obrany
25.
September
2020
Dohoda o náhrade škody
oppr-EL-12/5-3-3-10/2020
5,17 € dlžník Ministerstvo obrany
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/40/054/339
0,00 € Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/40/054/334
0,00 € Silvia Drábová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
25.
September
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2020/108
Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2020/108
369,60 € Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
25.
September
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2020/108
Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2020/108
2 329,60 € Teomar s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/31/054/430
0,00 € Igor Ťažký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno Centrum pre deti a rodiny Kremnica
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_ON-36-2020_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR TATIČ Alexander
25.
September
2020
"DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE"
brvo-113-121/2020
17,84 € Sandra BOCSOR Ministerstvo obrany