Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
53681
1 500,00 € Peter Magát Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
Júl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5495
0,00 € Ing. Ján Poláček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056815
600,00 € Eliášová Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056801
2 400,00 € Horváth Karol Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057007
300,00 € Drugová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056552
650,00 € Ďurčo Martin Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056911
280,00 € Zumríková Kekeliaková Monika Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056270
1 250,00 € Trnovský Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1056942
500,00 € Bartoněk Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057150
40,00 € Jakubek Eduard Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2085345
48,00 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 956/2020
35,00 € Okresný súd Považská Bystrica Okresný súd Považská Bystrica
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1056882
5 280,00 € Cigánková Vlasta Rozhlas a televízia Slovenska
10.
Júl
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5250
0,00 € COMPRO spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
Júl
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3109
20/26/54E/3109
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica SNOW SPORT SERVICES, a.s.
10.
Júl
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4856
0,00 € Danube Souvenir s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
Júl
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4876
0,00 € Mária Gálová, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
Júl
2020
Zmluva o podmienkach pripojenia, odberu elektrickej energie a pitnej vody.
ÚVTOSM-60/32-2020
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých ERPOS, spol. s.r.o.
10.
Júl
2020
Zmluva o výpožičke
POZ 230/2020
32 160,00 € Siemens Healthcare s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
10.
Júl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/36/54E/3434
0,00 € Erika Spišáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad