Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
4600002402
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislavská teplárenská, a.s.
6.
December
2019
Rámcová kúpna zmluva
32/2019-K
0,00 € SK KVALITA s.r.o. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník
6.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0843030
SITB_DO_OT-12295365B0843030_2019
80,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
6.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č A2186562
SITB_DO_OT-12291729A2186562_2019
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
6.
December
2019
KÚPNA ZMLUVA
847771-144/2019/SM-Kb
1 691,00 € Železnice Slovenskej republiky Vladimír Gašperák, Anna Gašperáková
6.
December
2019
Dohoda číslo 19/41/051/613 o o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/613
0,00 € VICTOR BUSINESS DATA spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
December
2019
Zmluva č. BB/2019/610081/HD/W na dodanie aplikačného programového vybavenia Individuálny register hospodárskych zvierat na farme - WINREG
Zmluva č. BB/2019/610081/HD/W
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRI MILUS, s.r.o.
6.
December
2019
Príloha č. 1/2019/HD k zmluve č. BB/2019/609037/HD/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č. 1/2019/HD k zmluve č. BB/2019/609037/HD/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Ing. Szabolcs Urbán
6.
December
2019
Zmluva č. 33/2019 o nájme nebytového a ostatného priestoru
190010/445/2019
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovak Telekom
6.
December
2019
Zmluva o obstaraní vystúpenia
852/2019
60,00 € Hudobné centrum VIOLA centrum pre umenie, s.r.o.
6.
December
2019
Licenčná zmluva
488/2019
0,00 € Mgr. art. Róbert Kočan Divadelný ústav
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44042-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44042-2019/710
56 899,45 € Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44538-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44538-2019/710
4 456,29 € Spoločnosť majiteľov lesa a pasienkov, pozemkové spoločenstvo PAČA Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44048-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44048-2019/710
28 134,91 € Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44476-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44476-2019/710
59 142,00 € Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44452-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44452-2019/710
59 142,00 € Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kluknava Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Dodatok č.3 k zmluve o dodávke a odbere tepla
3000780-D3
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Gymnázium Ivana Horvátha
6.
December
2019
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1182
1/017/377/2019
0,00 € Bc. Michaela Žovincová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6.
December
2019
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA OPERATÍVNEJ AUTODOPRAVY
2019/1060/4352
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Zuzana Svobodová
6.
December
2019
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1183
1/017/378/2019
0,00 € Bc. Dagmar Samcová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina