Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922431_Z
2 902,70 € LEON global s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201922379_Z
2 371,20 € METTLER-TOLEDO, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922376_Z
5 372,00 € SLOVCARE s.r.o. Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922409_Z
1 999,00 € AudioMaster s.r.o. Divadlo Nová scéna
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922337_Z
264 720,00 € SonSat s.r.o. Sociálna poisťovňa
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922408_Z
15 677,00 € KASON, s.r.o. Mesto Nitra
18.
Júl
2019
Licenčná zmluva na vydanie diela
070/2019/UCM_LZ
0,00 € prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2076494
500,00 € Sľúková Martina Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
214/2019
288,00 € Marcel Čatloš Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18.
Júl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74738/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrkovce
18.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076748
140,00 € Belešová Oľga Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_243/2019/SINPOPVaI
0,00 € LP Bros, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_241/2019/SINPOPVaI
0,00 € M7 s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1094/19
1094/19
0,00 € BK - LES, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1097/19
1097/19
0,00 € CONTAX EKO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1098/19
1098/19
0,00 € FORESTRA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922063_Z
4 320,00 € RIZNER s. r. o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18.
Júl
2019
PFERDEKAUFVERTRAG
11/2019
0,00 € Florian Gatterdam Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42399
1 750,00 € Miroslav Tomovčík, PharmDr. Katarína Tomovčíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42533
1 750,00 € Doc.ThDr. Ľubomír Hlad, Phd Slovenská inovačná a energetická agentúra