Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.z.
DOHODA číslo 20/19/52A/15
3 020,70 € Mesto Turzovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
Január
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 250 18/20
0,00 € Železnice Slovenskej republiky CER Slovakia a.s
24.
Január
2020
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1419/19
1419/19
0,00 € AgroContract mliečna farma, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2020
Zmluva o prenájme rohoží
CUZ-T_ZM_3-1-2020_2020
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24.
Január
2020
Dohoa o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/38/50J/2
2 914,92 € Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
24.
Január
2020
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 842 320 008 - 2 – 2020- NZKN
842 320 008 - 2 – 2020- NZKN
450,00 € Železnice Slovenskej republiky Henrieta Madarászová – Autoškola Favorit
24.
Január
2020
Komisionárska zmluva
4/2020/OMAP/KOMIS
0,00 € SportZoo, s.r.o. Národná zoologická záhrada Bojnice
24.
Január
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A10981273
SITB_D_OT-12475764A10981273_2020
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
24.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-31-8/2020
18,04 € Peter PLÁNKA Ministerstvo obrany
24.
Január
2020
Kúpna zmluva č. 175/2020/LSR
CRZč.175/2020/LSR
0,00 € LIFT TECH, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
24.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
490/2019ST
2 500,00 € Bc. Mária Hvillová Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
20/37/052/12
1 898,82 € Obec Rokycany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24.
Január
2020
Dodatok k PZ č. 9240047669
MS/22/2020-43
21,05 € UNIQA poisťovňa, a.s. Ministerstvo spravodlivosti SR
24.
Január
2020
Dodatok k PZ č. 9240051945
MS/23/2020-43
21,05 € UNIQA poisťovňa, a.s. Ministerstvo spravodlivosti SR
24.
Január
2020
Dodatok k PZ č. 9240035196
MS/18/2020-43
21,05 € UNIQA poisťovňa, a.s. Ministerstvo spravodlivosti SR
24.
Január
2020
Zmluva o dielo
IU/2020/60032
43,35 € Hilda Kramáreková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24.
Január
2020
Zmluva o dielo
IU/2020/60036
68,81 € Božena Mizerová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24.
Január
2020
Darovacia zmluva
0885
1 008,00 € HOREZZA, a.s. Neinvestičný fond Kliniky detí a dorastu
24.
Január
2020
Dohoda o dočasnom uskladnení vytazeného dreva a prechode po pozemku c. 3-2020-25-03
357-2020-LSR
0,00 € Urbariát a lesné pozemkové spoločenstvo 06712 Zbudské Dlhé LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
24.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a ZUŠ v okrese Mlacky v roku 2020
OU-BA-OS1-2020/032351
130,00 € Centrum voľného času Malacky Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)