Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
kvrps-29-152/2019
24,60 € Ing. Ján KRIVÝ Ministerstvo obrany
22.
August
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
308/2019
700,00 € Matúš Hnát Divadelný ústav
22.
August
2019
"dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/27/52A/137
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22.
August
2019
"dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/27/52A/136
0,00 € Spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22.
August
2019
Dohoda č. 19/18/054/26 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa §54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o služábch zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19/18/054/26
7 083,61 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22.
August
2019
Dohoda č.19/42/51A2/22 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a
Dohoda č.19/42/51A2/22
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce ALEA INVEST, s.r.o.
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ZML 387/2019
0,00 € Andrea Jakubcová Katolícka univerzita v Ružomberku
22.
August
2019
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO ()
853/6353/2019
48,12 € Škovran Imrich rod. Škovran Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 11950/6253/2019
2226/6253/2019
194,25 € Galát Peter MUDr. rod. Galát Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
Kúpna zmluva MPV FO - 11931/6253/2019
2207/6253/2019
481,38 € Galát Peter MUDr. Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
Kúpna zmluva MPV FO - 11936/6253/2019
2212/6253/2019
2 056,60 € Gonda Martin rod. Gonda Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 19/30/52A/607
1 277,04 € Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22.
August
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 19/30/52A/616
1 277,04 € Obec Muránska Dlhá Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22.
August
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 19/30/52A/605
319,26 € Múzeum Prvého slovenského gymnázia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22.
August
2019
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
614/2019
30 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Pozemkové spoločenstvo lesov a pasienkov Remetské Hámre
22.
August
2019
Z M L U V A č. 135047 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135047 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Ďurďové
22.
August
2019
Dohodač. 19/21/054/48 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/21/054/48
14 167,22 € ZŠ Márie Medveckej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
August
2019
Dodatok k DoC ZF,SA
0L11819202
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BATTAL, spol. s r.o.
22.
August
2019
Dodatok k DoC ZF,SA
0L11820201
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BATTAL, spol. s r.o.
22.
August
2019
Dodatok k DoC-tranz.
0040707401
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SPEDICA, s.r.o., organizačná zložka Slovensko