Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Dohoda o cene VP
0001007639
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BATTAL, spol. s r.o.
22.
August
2019
Zmluva o Poskytnutí Nenávratného Finančného Príspevku č. NFP309190T656
NFP309190T656
33 784,00 € Malokarpatské partnerstvo o.z. Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-350-20190719-31716857
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o.
22.
August
2019
Dohodač. 19/21/054/65 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/21/054/65
7 083,61 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
August
2019
Dohodač. 19/21/054/61 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/21/054/61
7 083,61 € ZŠ s MŠ , Beňadovo 68 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
August
2019
Dohoda o poskytnutí fin. prísp. na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zák. č.5/2004 Z.z. o zamestnanosti v platnom znení
D 19/40/50J/55
0,00 € Obec Čičava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
August
2019
Dohoda č. 19/11/054/58
1700 Dohoda
7 083,61 € Základná škola s materskou školou Visolaje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
22.
August
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076841
200,00 € Zubko Peter Rozhlas a televízia Slovenska
22.
August
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 42/19/Nn/2019
CRZ 4216/2019/LSR
0,00 € Eva Matajsová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota
22.
August
2019
Kúpna zmluva
CRZč.4005/2019/LSR
0,00 € Ing. Stanislav Ferenčák,MUDr. Ľubica Ferenčáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
22.
August
2019
DAROVACIA ZMLUVA
02/2019/OPS-79
8 808,00 € Andrea Obertová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
22.
August
2019
Zmluva o ubytovaní zamestnanca spolu s jeho manželkou č.9710/0053/19
9710/0053/19
350,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing.Michal Šlauka, PhD. ,Ing. Kristína Šlauková
22.
August
2019
DODATOK č. 1 k zmluve č. 612/731/2018/ZZ
DODATOK č. 1 k zmluve č. 612/731/2018/ZZ
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Školská 45/8,10,12,14 , Nová Baňa, v zastúoení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
22.
August
2019
Dohoda č. 19/11/054/72
1713 Dohoda
7 083,61 € Obec Pružina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 271/2019-5/1.1.1
29 400,00 € Psyché film s.r.o. Audiovizuálny fond
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 272/2019-5/1.1.1
4 000,00 € Zuzana Dzurindová Audiovizuálny fond
22.
August
2019
KÚPNA ZMLUVA
1829-1205-KZ/2019
184,04 € Margita Štefanatná Železnice Slovenskej republiky
22.
August
2019
Zmluva o spolupráci
242/2019
0,00 € "ART 40" Národné osvetové centrum
22.
August
2019
Dodatok číslo 25 ku zmluve o výpožičke číslo Spr 206/07
EČ: 9/2019
0,00 € Okresný súd Komárno Krajská prokuratúra Nitra
22.
August
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/40/52A/186
0,00 € Obec Benkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou