Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2019
Zmluva o nájme prístroja
Z/2019/2239/IV/LF/PR
7 800,00 € NEUROCHIRURGIA ĽUĎOM, O.Z. Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
11.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192500186
897,04 € ANTON CIBUĽA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
11.
Október
2019
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1145/2019
632,00 € Mgr. Vladimír Filičko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-137/2019/Ivachnová/0920/GEOD
3,24 € Ema Hošalová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Licenčná zmluva na vydanie diela
12110102019
97,50 € Mariana Jaremková Slovenský filmový ústav
11.
Október
2019
DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2020
Z/2019/2238/XIV/FMFI/CPP
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 13/04/22/2019
5125/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Vlastimil Michajlov DREVOVÝROBA
11.
Október
2019
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1156/2019
626,00 € Ing.Ján Štrba Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051116
120,00 € Klíma Ján Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
ANNEX 2 to the contract of services Nr.4/2019-2022
Zmluva č. 70/2019
0,00 € Mrs. Marta Kaczuro Kaczynska Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
11.
Október
2019
ANNEX 2 to the contract of services Nr.3/2019-2022
Zmluva č. 69/2019
0,00 € Ms. Diana Heilmann Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
11.
Október
2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied o podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce
2019/CSPV/RmD/005
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o využívaní hydroenergetického potenciálu vodného toku - 2019/12/138
1510/2019-BB
4,79 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ABX, spol. s. r. o.
11.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2021648
54,78 € GoProduction, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2021706
1 000,00 € Obrys s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Poistná zmluva pre havarijné poistenie Auto komplet - produkt č. 572
10-467/19
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štátne divadlo Košice
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
číslo: shdo-20-135/2019
47,12 € Metod BIŽ Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-21-027-2019_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Marek Baran
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
shdo-20-130/2019
56,70 € Martin ZAJAC Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-020/2019/VSD-607-00/Chmiňany/1318/NY
511,41 € Jozef Sedlák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.