Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06KVYF000312 Dodatok č. 21
0,00 € LENS, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDD008612 Dodatok č. 20
0,00 € MUDR. OĽGA FARKAŠOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO001318 Dodatok č. 5
0,00 € MUDR. RATHOUSKÁ, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO000516 Dodatok č. 11
0,00 € PRAKT-DERM S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO001312 Dodatok č. 22
0,00 € ORBISMED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO000213 Dodatok č. 18
0,00 € GERTOP, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDD004611 Dodatok č. 23
0,00 € MUDR. JANA ORŠULOVÁ, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO000218 Dodatok č. 7
0,00 € KMEDICAL S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2019/ACB/05/024-SO 606-14B
43,20 € František Privara Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Dohoda
HZS_ZM_24-2020_2020
0,00 € Mgr. Ladislav Pardel Horská záchranná služba
20.
Január
2020
Z M L U V A č. 5/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
52020/ŠVPS/RNM/52020
0,00 € MVDr. Jana Čičalová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS001614 Dodatok č. 16
0,00 € PHDR. ELEONÓRA VERESOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS003111 Dodatok č. 25
0,00 € MUDR. IMRICH FÜLE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS002918 Dodatok č. 4
0,00 € ORL TOP S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS002718 Dodatok č. 4
0,00 € FEBRIS S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS002911 Dodatok č. 25
0,00 € ER - KARDIO, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS002511 Dodatok č. 26
0,00 € DIOPTRIA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS003612 Dodatok č. 21
0,00 € MGR. FRANTIŠEK ANTAL Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZaZoVB-690/2019/Brodno/1514/IFI
1,28 € Tibor Ďuroška Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o úvere
801/716/2019
383 350,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Gelnica Záhradná 1367/12, v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania