Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78327/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kovarce
23.
Január
2020
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní
Z/2020/123/VII/VMĽŠ/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Dmytro Astapov
23.
Január
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A4830660
SITB_D_OT-12454809A4830660_2020
30,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
23.
Január
2020
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
20/45/051/5
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Ladislav Lacko Somotor
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78236/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kráľová pri Senci
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78209/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Liptovská Teplá
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78216/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Štiavnička
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-029/2019/VSD/601-00,602-00/Rozhanovce/029/Geoplán
49,07 € Marta Džerengová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 250 27/20
0,00 € Železnice Slovenskej republiky PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
001/2020-6/02-EaVP
1 500,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív AP Consulting, s.r.o.
23.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081237
20,00 € Wojcieszynska Malgorzata Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081234
26,00 € Miškufová Helena Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78274/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Radimov
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78277/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Unín
23.
Január
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-NM_ZM_OPP4-35-2020_2020
0,00 € Ján Dedík Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
23.
Január
2020
Nájomná zmluva č. 827 118 070-1-2019-NZP
827 118 070-1-2019-NZP
72,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Peter Stašš
23.
Január
2020
Dodatok k DoC ZF,SA
0K56002204
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
23.
Január
2020
Dohoda o cene-vývoz
0000119384
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. INTERPORT TRANS, s.r.o.
23.
Január
2020
Dohoda o cene ZF,SA
000M115403
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
23.
Január
2020
Dohoda o cene-tranz.
0000407183
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ORBI TRANS s.r.o.