Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zmluva o dielo
ZM1005938
8 517,20 € ISS Facility Services spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2022294
11,62 € JUKVET s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2022267
224,10 € CarunCula s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Dodatok č. 173 k Zmluve o dodávke plynu
CP-TT_D173_008-2003_2019
0,00 € FLAGA spol.s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
12.
December
2019
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
654/2019
2 000,00 € Peter Zuziak Fond na podporu vzdelávania
12.
December
2019
Darovacia zmluva
PPZ_ZM_PPZ-KEU-OKI-2019-058371-004_2019
0,00 € Ing. Miroslav Kopp Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
12.
December
2019
Dodatok č.1/2020 k Zmluve o dodávke a odovzdávaní vôd č. DNV 034/V/2006
ÚVTOS-108/32-2019
0,00 € DNV ENERGO, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
12.
December
2019
Rámcová dohoda
RD/2019/2849/III/RUK/OCOZ
20 000,00 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita Komenského v Bratislave
12.
December
2019
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 2009/002/UL o predĺžení záručných a servisných podmienok
8/19
0,00 € ProCes s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec
12.
December
2019
Darovacia zmluva
2019
200,00 € CK TIP travel a.s. Centrum pre deti a rodiny Pečeňady
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
518/2019/MPRVSR-043
927 728,00 € Slovenský zväz včelárov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
520/2019/MPRVSR-043
20 000,00 € Slovenská poľovnícka komora Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí zimnej akadémie OZ NÁDEJ DO ŽIVOTA
GC1-2/2019-062
668,80 € OZ Nádej do života Centrum pre deti a rodiny Piešťany
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kapitoly MV SR na rok 2019
SKR-OO-2019/000347-082
2 434,00 € Banskobystrická horská služba 1999 Ministerstvo vnútra SR
12.
December
2019
Zmluva o dielo
ZoD č. 2017
2 410 046,88 € Združenie PSJ - STRABAG - Teplárenská Trnavská teplárenská, a.s.
12.
December
2019
Kolektívna zmluva na rok 2020
1383/2019
183 695,63 € Úrad vlády SR Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Úrade vlády Slovenskej republiky
12.
December
2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č: OVO2-2018/000028-05-05
9/19
0,00 € Innogy Slovensko s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec
12.
December
2019
ZMLUVA Č. 1132/2019 O POSKYTNUTÍ POMOCI A PODPORY
1132/2019
110 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu MYMEDIA, s. r. o.
12.
December
2019
ZMLUVA č. 1135/2019 o poskytnutí pomoci a podpory
1135/2019
110 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Tirn Technology s.r.o.
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-28-20181207-31677860_31694225
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava LEKÁREŇ U SPASITEĽA, s.r.o.