Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Dohoda č. 19/11/054/60
1702 Dohoda
7 083,61 € Základná škola Jana Amosa Komenského Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
22.
August
2019
Zmluva o dielo č. FMU 101/2019
FMU 101/2019
54,50 € doc. MgA. František Kantor Akadémia umení v Banskej Bystrici
22.
August
2019
Zmluva o dielo č. FMU 100/2019
FMU 100/2019
51,50 € prof. MgA. Václav Kunt Akadémia umení v Banskej Bystrici
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
44235
1 092,00 € Ing. Tomáš Kuna, Mgr. Zuzana Kunová, r. Gálová Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
44374
1 750,00 € Miroslav Čerňanský Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
44271
1 516,00 € Božena Mičencová Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
August
2019
DOHODA číslo:19/41/054/228 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa § 54 ods.1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z.z
DOHODA číslo: 19/41/054/228
0,00 € Základná škola Bukovecká 17, Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
August
2019
Dohoda č. 19/32/054/91 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54
19/32/054/91
6 731,71 € Základná škola internátna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
22.
August
2019
Dohoda č. 19/32/054/93 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54
19/32/054/93
7 078,71 € Základná škola s materskou školou Hrušov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
22.
August
2019
dohoda o krátkodobom prenájme
151/2019/M SNP
100,00 € Múzeum SNP PT GROUP, s.r.o.
22.
August
2019
Cestovné poistenie a asistenčné služby
39/2019
20,98 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad na ochranu osobných údajov SR
22.
August
2019
Cestovné poistenie a asistenčné služby
40/2019
20,24 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad na ochranu osobných údajov SR
22.
August
2019
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Vojka nad Dunajom/2019/0178
67,28 € Ladislav Szalay VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22.
August
2019
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-118/2015/Bytčica/186/SI_dodatok č.2
12,06 € Ján Horecký Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
281/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Nová Dubnica
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
518/2019
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Dolné Orešany
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-62-104/2019
17,80 € Mgr. Evald ČERMÁK Ministerstvo obrany
22.
August
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1050174
400,00 € Juck Alfons Rozhlas a televízia Slovenska
22.
August
2019
Dohoda o ručení číslo 01/2019/0032
723/2019/ORMP
0,00 € PhDr. Mária Kubínová, Tomáš Kubín Slovak Business Agency
22.
August
2019
ZMLUVA o vykonaní previerky dokumentácie, o vykonaní recertifikačného auditu a o následnom dohľade systému manažérstva kvality
1196/TICQ/2019
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. KOVOMALNAT s.r.o.