Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3315/2019/1.2
MK-3315/2019/1.2
27 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica Ministerstvo kultúry SR
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3219/2019/1.3
MK-3219/2019/1.3
6 800,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Ministerstvo kultúry SR
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3277/2019/1.2
MK-3277/2019/1.2
10 000,00 € Vladimír Bigoš Ministerstvo kultúry SR
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3191/2019/1.2
MK-3191/2019/1.2
6 000,00 € Milan Klak Ministerstvo kultúry SR
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ (Mobilita medzi krajinou programu a partnerskou krajinou) Akademický rok 2018/2019 Číslo zmluvy - 06/ST/2018-19/KA107
ZML-2019/1-644:191006
0,00 € RNDr. Lucia Šolcová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1039/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Pavol Anda Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1037/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Ladislav Takács Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Zmluva na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu APVV-18-0154
ZML-2019/1-639:191006
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
18.
Júl
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Melbourne, Austrália
190010/258/2019
0,00 € Matej Babinec Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Júl
2019
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0351
20/101301/19/PZ
Doplnená
74 638,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Parazitologický ústav SAV
18.
Júl
2019
Zmluva č. 29/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2019 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
29/2019
0,00 € ZO SZV Veľké Úľany Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
18.
Júl
2019
rámcová kúpna zmluva
5835/2019/5400/011
37 611,60 € LAVACOM s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA)
357/2019/AXNV
576,00 € DIKTA Plus. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
43/2019/SŽG
245,84 € Trenčianska Teplá Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050213
1 600,00 € Ivančová Slávka Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74749/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nemečky
18.
Júl
2019
Dohoda o vzájomnej spolupráci na Letisku Jasná
399/2019
0,00 € Ing. Miroslav Toma Finančné riaditeľstvo SR
18.
Júl
2019
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 2-2019-25-01
3918-2019-LSR
60,38 € Urbariát obce pozemkové spoločenstvo Jasenov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 64/2019 o predaji a dodávke hudobného nástroja
SF 64 2019
12 700,00 € Thomas & George Martin Violin Makers Ltd. Slovenská filharmónia
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo
453/2019
48 000,00 € Profi Servis 24 s.r.o. Slovenská pošta, a. s.