Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-019/2019/VSD-607-00/Chmiňany/1318/NY
2,96 € Jana Brhlíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 919/2019 RE
580,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Shvydchenko Alina
11.
Október
2019
Nájomná zmluva NEH/35/19/CEZ
CRZ-4254798
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. eustream, a.s.
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-29-280/2019
25,60 € Martin SKREPTAČ Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
Rámcová kúpna zmluva - Zdravotnícky materiál
CRZ-4254825
0,00 € Medishop Slovakia, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 28
85/2019/OGMV
144 751,15 € PHOTOMAP s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
11.
Október
2019
Nájomná zmluva
30700/NZ-83/2019/KrásnaHôrka/1689/SVSinžiniering
9,68 € Emil Pánči Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194700301
238,32 € VLADIMÍR PAĽONDER Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
11.
Október
2019
Nájomná zmluva NEH/12/19/CEZ
CRZ-4254770
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP - distribúcia, a.s.
11.
Október
2019
Dohoda o spolupráci a o poskytnutí súčinnosti pri organizovaní medzinárodných automobilových pretekov 45. RALLY KOŠICE
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-8-2019_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Auto klub Košice
11.
Október
2019
Zmluva o dielo - Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie (ALS/LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy.
1509/2019-BA
171 576,00 € PHOTOMAP, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-391/2019/Ivachnová/0920/GEOD
1,08 € Margita Valková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-116/2019/Ivachnová/0920/GEOD
0,76 € Gombáš, o.z. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-115/2019/Ivachnová/0920/GEOD
0,21 € Margita Garajová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16092-1
161,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ivana Horáková
11.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16094-1
144,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Silvia Čičková
11.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16093-1
201,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Dobrý
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N318-511-23
IROP-D1-302051N4318-511-23
139 823,53 € Občianske združenie MAS LEV, o.z. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11.
Október
2019
Dohoda č. 19/37/051/292 o zab. podmienok vykonávania abs. praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zam.
19/37/051/292
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prešov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
5.pšu-280-113/2019
6,80 € Roman Hoferica Ministerstvo obrany