Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41859
3 060,00 € Ondrej Erik, Reváková Lucia Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42053
2 380,00 € Ing. Slanina Jaroslav, Mgr. Slaninová Eva, rod. Ševčíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42038
3 400,00 € Ing. Ján Dzuro PhD., Mgr. Blanka Dzurová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41976
3 060,00 € Ing. Igor Sivák, Júlia Siváková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42087
2 176,00 € Lucia Svobodová rod. Gajdošíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42102
3 400,00 € Anton Vorčák, Petra Vorčáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42021
3 400,00 € štefan martvoň Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov podľa §60,ods.3
19/23/060/125
4 428,45 € Jana Petrovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
19.
Jún
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160331001D01
0,00 € Mesto Galanta Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19.
Jún
2019
DOHODA číslo 19/11/051/26
Dohoda_1225
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Krajské riaditeľstvo PZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
19.
Jún
2019
Zmluva o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zamestnanca inej organizácie
PF 1242019
0,00 € RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
19.
Jún
2019
Z M L U V A č. 134777 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134777 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Sobotište
19.
Jún
2019
Z M L U V A č. 134149 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134149 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Ždiar
19.
Jún
2019
DOHODA číslo 19/11/051/27
Dohoda_1228
0,00 € DOHODA číslo 19/11/051/28 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
19.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci
56/2019/Z
0,00 € Ústav pamäti národa Tlačová agentúra Slovenskej republiky
19.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0104
APVV-18-0104
170 000,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0480
APVV-18-0480
210 000,00 € Ústav polymérov SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-155-160/2019
17,00 € Miloš KAČMÁR Ministerstvo obrany
19.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ŠbSP-27-26/2019
20,28 € Milan SLIMÁK Ministerstvo obrany
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1429/6353/2019
590,22 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »