Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
December
2019
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov
1736/2019 info
725,16 € Slovenská pošta, a. s. JUDr. Marcel Šmehýl – advokát
13.
December
2019
DOHODA číslo 19/10/051/95 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo 19/10/051/95
0,00 € Obec Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13.
December
2019
DOHODA číslo 19/10/051/94 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo 19/10/051/94
0,00 € Základná škola s materskou školou, Stará Myjava 141 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13.
December
2019
Dohoda č. 19/24/52A/27 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
24/19/24/52A/27
319,26 € Spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13.
December
2019
Zmluva o pos. prác a služ. č. ÚVTOSM-74/34-2019, ITW Slovakia Bytča
ÚVTOSM-74/34-2019
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých ITW Slovakia, s.r.o.
13.
December
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/455/2019/ZZ
636 270,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Janka Alexyho 1/A, Bratislava v zastúpení BYTOKOMPLET, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
13.
December
2019
Dohoda o ukončení zmluvy č. Z201935947_Z
1531/2019/NPPC-VÚŽV
0,00 € WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13.
December
2019
Príkazná zmluva
19/1/8574/2
250,00 € Šutý Štefan, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
13.
December
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
ZM/2019/0440
3 257,17 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Železnice Slovenskej republiky/Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
13.
December
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2022297
440,00 € Chopok s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
December
2019
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 228/2019-ÚPP
179/2019/ŠLTANAP
300 000,00 € Horská záchranná služba Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
13.
December
2019
Zmluva č. 48012/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48012/2019/710
8 494,54 € AGRO-LENT s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
DOHODA číslo 19/37/051/446 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
DOHODA číslo 19/37/051/446 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13.
December
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 - Praxou k zamestnaniu 2
19/22/054/82
13 975,32 € ALIMER SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/616 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/616
0,00 € Jarmila Soltészová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/618 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/618
0,00 € Inšpektorát práce Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
December
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
506/553/2019/ZZ
165 490,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: P.O.Hviezdoslava 139/4,6, Martin v zastúpení Hviezdoslavova 4, 6 Štátny fond rozvoja bývania
13.
December
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/45/52A/320 - Stiahnutá
319,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Parchovany
13.
December
2019
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
19/45/50J/50
5 052,51 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Vojka
13.
December
2019
Rámcová dohoda
105/2019
0,00 € FreeTech services, spol. s r. o. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »