Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Dohoda číslo 20/10/54E/2230 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/10/54E/2230
0,00 € Boris Toráč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25.
September
2020
Dohoda o zapožičaní technicko-materiálneho zabezpečenia
LRS ZVJS-130/2020
0,00 € Banskobystrický pivovar, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
25.
September
2020
Zmluva č. 111/2020 o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe
180/20
0,00 € Národný ústav detských chorôb Fakultná nemocnica Trenčín
25.
September
2020
Dohoda o ukončení právnych vzťahov vyplývajúcich z dohody č. 20/16/54E/1818 zo dňa 12.05.2020
5900/2020
0,00 € Fina NR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
25.
September
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
20/26/051/47
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica HelenaŽitňanová - CATUA Slovakia Banská Bystrica
25.
September
2020
ANNEX 3 to the contract of services Nr.2/2019-2022
Zmluva č. 56/2020
0,00 € Mr. Miroslaw Gwiazdowicz Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov
20/33/054/167
0,00 € Peter Matuška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
25.
September
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3242
20/26/54E/3242
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica GP media s.r.o.
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54E/3530
0,00 € Ladislav Méry Ing. - HEURÉKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25.
September
2020
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov
1066/2020 info
2 998,58 € Slovenská pošta, a. s. SWAN, a.s.
25.
September
2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPTN_ZM_CPTN-OMP_2020-005241-007_2020
25 000,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Alexandra Prostináková
25.
September
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZ-96/2020/Radoľa/1514/PROMA INVEST
286,12 € Irena Šidlová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
September
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-628/2020/Kysucké Nové Mesto/1514/PROMA INVEST
9,19 € Júlia Šajbidorová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
September
2020
Dohoda č. 20/37/054/429 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
Dohoda č. 20/37/054/429
7 667,72 € Libreta s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25.
September
2020
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-94/2020 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-76/2020
VTSÚ-12-94/2020
3 933,75 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
25.
September
2020
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-91/2020 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-75/2020
VTSÚ-12-91/2020
3 418,79 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
25.
September
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302021X068-211-27
370 288,60 € Mesto Malacky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25.
September
2020
Zmluva o nájme č. VTSÚ-12-90/2020 - prenájom bytu
VTSÚ-12-90/2020
100,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Ľubica Žáková
25.
September
2020
Accommodation Agreement
130 (23-31) /2020/UVLF
853,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
25.
September
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
22.mpr-26-140/2020
40,96 € Vladislav KONTRA PAL Ministerstvo obrany
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »