Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o dielo
2017-0327-1179530
20 459 976,94 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-271/2019/Ivachnová/0920/GEOD
2,17 € Veronika Majerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-279/2019/Ivachnová/0920/GEOD
29,48 € Iveta Mišíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00502710
SITB_DO_OT-1216268300502710_2019
160,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
1261/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Eleonora Longauerová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15.
Október
2019
Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_707131_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
394_2019 Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_707131_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. SLOVEXA PD - Kapušany, spol. s ručením obmedzeným
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
RD/2019/2281/II/VMĽŠ/OCOZ
64 105,04 € POZANA MEAT s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
15.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2019/3168
13,28 € Slovenské národné múzeum Katarína Mojžišová
15.
Október
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Levice
Dodatok č. 3 k Zmluve o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Levice
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-05/2018/Sučany/0760/SO630-01,SO643-00/Axioma_dodatok č.1
0,00 € Roman Bizík Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-408-30190806-48134325
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava TO pharm spol. s r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-409-20190806-44030461
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava VitalPharm, spol. s r. o.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-406-30190806-48160920
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava RV pharm spol. s r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2019/3166
9,96 € Slovenské národné múzeum Mgr. Art. Skybová Janette
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302021K140-222-13
168 561,62 € Mesto Gbely Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
4600002385
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Bratislavská teplárenská, a.s.
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 5003/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Rastislav Bezák – BEZÁK – HOLZ - CHYNORANY
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 5002/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik AMIKUS s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva na dodávku dreva č. 124626/IV.Q 2019/04
R-11437/2019
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
UZ_88_2019
292,00 € MUDr. Martina Naništová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »