Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78249/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Častkov
23.
Január
2020
Zmluva o dodávke vody
22/2020
0,00 € PVPS Spojená škola, Kežmarok
23.
Január
2020
Kúpna zmluva č. 62/OMRaPZ/2019
62/OMRaPZ/2019
8 810,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR B. M. Kávoviny, spol. s r. o.
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78263/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Zemplínske Hradište
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-008/2019/Hrašovík/SO613-00,615-00/029/Geoplán
311,11 € Cyril Ďurišin Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Kúpna zmluva MPV FO ()
2668/6353/2019
43,72 € Šotíková Božena rod. Popiková Slovenská správa ciest, Bratislava
23.
Január
2020
Zmluva o dielo
26/2020/LMU
490,00 € Ján Kohút Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
23.
Január
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ+VB-754/2019/Likavka/7596-04/0920/DPP
7,05 € Vlasta Hradská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/Mojšova Lúčka/2019/0371
929,78 € Elena Grečnárová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78204/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Tvrdošín
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78212/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lisková
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-011/2019/VSD/601-00,602-00/Rozhanovce/029/Geoplán
68,37 € Viera Bodnárová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78199/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Sulín
23.
Január
2020
Príkazná zmluva
19/1/8603/2
438,00 € Bittnerová Ľudmila, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Január
2020
Príkazná zmluva
19/1/8353/1
556,00 € Janošek Jiří, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Január
2020
Zmluva o ubytovaní
Z/2020/127/VII/RUK/OSN
630,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Douglas Brian McKechnie
23.
Január
2020
Zmluva č. 470/2020 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu (15/ON-2020)
CPPO_ZM_15-ON-2020_2020
0,00 € Technické služby Mesta Humenné Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
23.
Január
2020
Zmluva o účasti na riešení projektu č. 2019/26-LFUK-14
2019/26-LFUK-14
20 000,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave
23.
Január
2020
Zmluva o účasti na riešení projektu č. 2019/20-LFUK-8
2019/20-LFUK-8
79 900,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave
23.
Január
2020
KÚPNA ZMLUVA
1765-1205-KZ/2019
1 723,16 € Margita Mažgútová Železnice Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »