Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK043919 Dodatok č. 2
0,00 € LEKÁREŇ JAZERO, S.R.O. - LEKÁREŇ JAZERO Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK005819 Dodatok č. 2
0,00 € LEKÁREŇ SALUS, S.R.O. - LEKÁREŇ SALUS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK002619 Dodatok č. 3
0,00 € LEKOFARM S.R.O. - LEKÁREŇ ÁTRIUM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
46PSTO000407 Dodatok č. 27
0,00 € DENTECO, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Dodatok k Zmluve o poskyt. práva na užívanie priestorov
SITB_DO4_OT-RRB Paláska-ORS-2001_2020
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
10.
Júl
2020
Zmluva o vytvorení diela
FF 98/2020
50,00 € PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK007219 Dodatok č. 3
0,00 € PHARMDR. MARIAN KELEŠI - LEKÁREŇ NÁDEJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK010919 Dodatok č. 2
0,00 € DAMIPHARM S.R.O. - LEKÁREŇ DAMI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO005412 Dodatok č. 22
0,00 € MUDR. PETER KRIŽALKOVIČ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO018412 Dodatok č. 23
0,00 € PETMED SPOL. S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK005919 Dodatok č. 3
0,00 € APIS LEVICE S.R.O. - LEKÁREŇ APIS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO007812 Dodatok č. 21
0,00 € MUDR. LADISLAV LACKO Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO001812 Dodatok č. 21
0,00 € IM-MED, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO012612 Dodatok č. 21
0,00 € MUDR. IVAN VOJTEK, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS016712 Dodatok č. 23
0,00 € POLLENS, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/54E/2521
0,00 € Ján Laš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11FLEK003719 Dodatok č. 2
0,00 € PARAGRANUM S.R.O. - LEKÁREŇ PARACELSUS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11FLEK010319 Dodatok č. 2
0,00 € MEDALEX S.R.O. - LEKÁREŇ AMBROSIA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11FLEK006919 Dodatok č. 3
0,00 € JULIANUS, S.R.O. - LEKÁREŇ ZLATÉ KLASY, LEKÁREŇ ŠTVRTOK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11FLEK010219 Dodatok č. 2
0,00 € CORMENS, S.R.O. - LEKÁREŇ TRSTÍN - LEKÁREŇ BOHUNICE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.