Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
202001310007
1 239 980,00 € ENERGONET NITRA, s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33PLDO023111 Dodatok č. 24
0,00 € AK TWO SPOL. S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-100/2019/20
2 444,00 € Petra Bajusová Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
20.
Január
2020
Zmluva o partnerstve
1/2020/ARVI
0,00 € Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva Agentúra pre rozvoj vidieka
20.
Január
2020
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 26/2019-20
PP 26/2019-20
0,63 € Základná škola s materskou školou Čadca Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33SSAS003812 Dodatok č. 20
0,00 € MUDR. JANA VILČEKOVÁ, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33SSAS003819 Dodatok č. 2
0,00 € ANIMA PLUS S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-107/2019/20
2 381,00 € Martin Sopko Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43KSTA000912 Dodatok č. 24
0,00 € MEDICENTRUM LIPA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43KSTA006711 Dodatok č. 31
0,00 € DENTAPED, SPOL. S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43KSTA004011 Dodatok č. 30
0,00 € FELICEM, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43KSTA004811 Dodatok č. 31
0,00 € KARPENKO, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/D/699-2020
0,00 € Radka Paulechová NŠC
20.
Január
2020
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-108/2019/20
2 381,00 € Katarína Sopková Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
20.
Január
2020
Kúpna zmluva č.22.mpr-7-10/2020 - Mlieko a mliečne výrobky
8100000594
5 727,36 € INMEDIA spol. s r.o. Ozbrojené sily Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
77751/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava obec Tepličky
20.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZaZoVB-899/2019/Brodno/1514/IFI
1,97 € Ján Marec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o spolupráci č. NR/2019/1
Zmluva o spolupráci č. NR/2019/1
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nové Zámky
20.
Január
2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK008/2020ZO
946,30 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave AGROPENTA, s. r. o.
20.
Január
2020
Org. a mater.tech.zabezp. OK Šaliansky Maťko
OU-TT-OSI-2020/007971
226,00 € Špeciálna základná škola OU Trnava