Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Zmluva o bežnom účte
0654a/2019
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
22.
August
2019
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
228/2019
2 000,00 € Patrícia Urbánková Fond na podporu vzdelávania
22.
August
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“, uzatvorenej podľa ustanovenia § 51, č.dohody: 19/16/051/101
241/2019
0,00 € PhDr. PaedDr. Marta Zaťková, PhD. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
22.
August
2019
DOHODA číslo:19/41/054/263 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa § 54 ods.1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z.z
DOHODA číslo: 19/41/0524/263
0,00 € Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
August
2019
Zmluva o reklame
4661167/2019
5 000,00 € Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce TRANSPETROL, a. s.
22.
August
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-070/2015/Podunajské Biskupice/1175/RumDa_dodatok č.1
5 986,35 € Jarmila Dinková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
692/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Levoča
22.
August
2019
Dohoda o zabezpečení absolventa školy - PD Electric, s.r.o. - §51
19/02/051/28
0,00 € PD Electric, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
22.
August
2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
4389-V-608-ZBVB/2019
0,00 € Vladimír Kubo Železnice Slovenskej republiky
22.
August
2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
4388-V-608-ZBVB/2019
0,00 € Martin Koniar Železnice Slovenskej republiky
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP/023-Z-302021T640-190/2019
743 234,40 € Obec Štrba Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
August
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-31/2019/20
2 427,00 € Nikola Barnová Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
22.
August
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-30/2019/20
4 308,00 € Tibor Ďuriš Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
22.
August
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
SMP-18/2018/19
1 710,00 € Zdenka Kováčová Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
22.
August
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
SMP-17/2018/19
1 710,00 € Jaroslav Košičan Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
22.
August
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-381/2015/Podunajské Biskupice/1175/HudEm_dodatok č.1
640,07 € František Tóth Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-405/2015/Podunajské Biskupice/1175/HudEm_dodatok č.1
31,47 € Júlia Volenticsová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-33/2019/20
2 583,00 € Dominika Jusková Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
22.
August
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-077/2015/Podunajské Biskupice/1175/HudEm_dodatok č.1
233,91 € Veronika Ecseriová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-35/2019/20
2 427,00 € Samuel Bekiaris Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03