Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
December
2019
Kúpna zmluva
Z201937136_Z
4 000,00 € VEREX-ELTO, a.s. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
10.
December
2019
Rámcová dohoda
Z201936469_Z
6 600,00 € VERDI, s. r. o. Národný onkologický ústav
10.
December
2019
Kúpna zmluva č. 02830/2019-PKZ-K40723/19.00 - Žilinská Veronika, k.ú. Trnovec nad Váhom
02830/2019-PKZ -K40723/19.00
25 167,34 € Žilinská Veronika Slovenský pozemkový fond
10.
December
2019
Kúpna zmluva č. 02076/2019-PKZ -K40535/19.00 - MH Invest, s.r.o., k.ú. Dražovce, okres Nitra
02076/2019-PKZ -K40535/19.00
764,89 € MH Invest, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
10.
December
2019
Zmluva č.164/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-NR-OO-2019/022508
6 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra Mesto Komárno
10.
December
2019
Zmluva o spolupráci č. 0401/0137/19
0401/0137/19
5 684,00 € KAMEA ELECTRONICS s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.
December
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62011/19
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Petrolsped Slovakia s.r.o.
10.
December
2019
Zmluva na rok 2020
Z-210/2019
0,00 € SEKK spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
214/2019
4 000,00 € Úrad vlády SR Atletický legionársky klub, občianske združenie
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
244/2019
10 000,00 € Úrad vlády SR Obec Slivník
10.
December
2019
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0070/19
9710/0070/19
115,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Michal Franek, PhD.
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
396/2019
11 000,00 € Úrad vlády SR Obec Čierne nad Topľou
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
352/2019
3 000,00 € Úrad vlády SR Obec Krásnohorské Podhradie
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
723/2019
21 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Partizánske
10.
December
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1052577
570,00 € Michalková Mária Rozhlas a televízia Slovenska
10.
December
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1052592
780,00 € Jaremková Mariana Rozhlas a televízia Slovenska
10.
December
2019
Zmluva o výpožičke
2019/177
1 675,80 € Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Ministerstvo financií SR
10.
December
2019
Zmluva o výpožičke
2019/211
558,60 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Ministerstvo financií SR
10.
December
2019
Zmluva o výpožičke
2019/219
558,60 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Ministerstvo financií SR
10.
December
2019
Rámcová dohoda
159/PTÚ/RD/2019
14 190,13 € Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.