Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
49/19
0,00 € Linde gas k.s. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
22.
August
2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
50/19
0,00 € Linde gas k.s. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
22.
August
2019
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
2019220/2019
400,00 € Ladislav Vrchovský Národné osvetové centrum
22.
August
2019
Dohoda o zrážkach zo mzdy a o pridelení parkovacieho miesta
173/190601/2019
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Iveta Kvitkovičová
22.
August
2019
Dohoda č. 19/09/52A/38 o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
Dohoda 19/09/52A/38
0,00 € Základná škola Rudolfa Jašíka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22.
August
2019
Dohoda č. 19/09/52A/41 o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
Dohoda 19/09/52A/41
0,00 € Obec Veľké Uherce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22.
August
2019
Dohoda č. 19/09/51A2/10 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia PM v prvom pravidelne platenom zamestnaní
19/09/51A2/10
5 904,00 € Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22.
August
2019
Dohoda č. 19/09/51A2/11 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia PM v prvom pravidelne platenom zamestnaní
19/09/51A2/11
5 904,00 € Ing. Pavel Srnka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22.
August
2019
Zmluva o prevode správy majetku štátu
102019
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec
22.
August
2019
Dodatok k Dohode o VVP Biznis Partner nonstop
212/2019
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Štátny pedagogický ústav
22.
August
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-743:191006
0,00 € PhDr. Ján Rajtár, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22.
August
2019
Memorandum o spolupráci
M-4/2019
0,00 € Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
22.
August
2019
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
731/2019
32 580,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Opatovská Nová Ves
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
SCKM-57-32/2019
12,60 € Ing. Pavol ŠRÁMEK Ministerstvo obrany
22.
August
2019
Zmluva o úvere číslo 01/2019/0032
722/2019/ORMP
10 000,00 € via medical, s. r. o. Slovak Business Agency
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-29-216/2019
13,16 € Marek ŠPIRKA Ministerstvo obrany
22.
August
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 030 43/19
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Elektrizace železnic Praha a.s.
22.
August
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov verejnej vysokej školy
148/2019/UVLF
1,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Spolok košických študentov farmácie
22.
August
2019
Zmluva o postúpení vysielacích práv
ZM2021059
24 000,00 € ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
August
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2021314
374,50 € Matkrat s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska