Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
August
2020
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
001
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola,
6.
August
2020
Zmluva
ZM1006463
240,00 € ADELA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
August
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057621
600,00 € Skrúcaný Lukáš Rozhlas a televízia Slovenska
6.
August
2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 332/2020
332/2020
25 404,35 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zdravé regióny
6.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7175
0,00 € Priška Derjánová T O T Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21704-1
12,45 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Monika Kosková
6.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-110-01470
20-110-01470
4 000,00 € Združenie za integráciu Rómov na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-110-01691
20-110-01691
2 500,00 € Združenie rómskych detí a mládeže Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-110-00425
20-110-00425
800,00 € „SERMO POPULA" Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-110-01584
20-110-01584
4 000,00 € Obec Barca Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
August
2020
Dodatok o obvyklej výške nájomného č. 03643/2020-PNZ -P40525/13.02
03643/2020-PNZ -P40525/13.02
0,00 € Roľnícke družstvo Voľa Slovenský pozemkový fond
6.
August
2020
Dodatok č. 01659/2020-PNZ -P41193/15.01, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
01659/2020-PNZ -P41193/15.01
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Slovenský pozemkový fond
6.
August
2020
Dodatok o obvyklej výške nájomného č. 03668/2020-PNZ -P40696/14.02
03668/2020-PNZ -P40696/14.02
0,00 € FARMA ZEMPLÍN s.r.o. Slovenský pozemkový fond
6.
August
2020
Dodatok č. 02432/2020-PNZ -P40090/16.01
02432/2020-PNZ -P40090/16.01
0,00 € Roľnícke družstvo " Vrátno ", Hradište pod Vrátnom Slovenský pozemkový fond
6.
August
2020
Dodatok č. 02428/2020-PNZ -P41436/15.01
02428/2020-PNZ -P41436/15.01
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Koválov Slovenský pozemkový fond
6.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018342_Z
459,00 € JURIGA spol. s r. o. Mesto Stará Turá
6.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018064_Z
1 617,60 € GIEGO s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018076_Z
648,00 € T.Z.M., s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
August
2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-69/2020/E-SMŠ
Z-69/2020/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen
6.
August
2020
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2020/1554
24,00 € Slovenské národné múzeum Sláviková Vlasta