Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1457/6353/2019
1 277,97 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1416/6353/2019
168,15 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
19.
Jún
2019
Dohoda č.19/41/054/202 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplne
19/41/054/202
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Jún
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných sužieb
1-317920074434
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Špeciálna základná škola, Holíč
19.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002423
ZM_SEP-IMRK3-2019-002423
296 288,83 € obec Chminianske Jakubovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
19.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031V06201
0,00 € J M S – solid trade spol. s r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19.
Jún
2019
ZoPVS
294017
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb dátového centra štátu
PUSR-2019-081
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
19.
Jún
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
8641-2
77,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominik Cisár
19.
Jún
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
8978-1
67,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Janka Fabušová
19.
Jún
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
9015-1
67,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ján Arbet
19.
Jún
2019
nákup elektriny
091200P8020/13/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŽSR
19.
Jún
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART
19/31/054/284
0,00 € Obec Nová Bašta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19.
Jún
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o o zabezpečení stravovania
17/2019-P
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník
19.
Jún
2019
ZMLUVA O DIELO č. 245 210
245210
0,00 € Technický Skúšobný Ústav Piešťany š.p. „TAN“ Ltd.
19.
Jún
2019
Nájomná zmluva č.j. ZML 434/2019
3354/2019/LSR
655,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice JUDr. Peter Tóth rod. Tóth a manželka JUDr. Martina Tóth rod. Sabolová
19.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
SEĽUZ-68-23/2019
6,80 € Miroslav ANGELOVIČ Ministerstvo obrany
19.
Jún
2019
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu č. 1-24/2019-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-24-2019_2019
13 717,00 € Branislav Mydlár Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
19.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-169/2019
6,50 € MUDr. Ľubomír MAŇURA Ministerstvo obrany
19.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. BA/2018/40 uzatvorenej dňa 18.09.2018, zverejnenej na CRZ pod číslom 1626/2018-BA
785/2019-BA
0,00 € KG INVEST, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »