Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
December
2019
Z m l u v a č. 48815/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
48815/2019/710
714,66 € ONPEBA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
Kúpna zmluva
OU-BA_ZM_MPO-2019-086203_2019
11 900,00 € Igor Rášo Okresný úrad Bratislava
13.
December
2019
DODATOK Č. 1
D1_18/45/050/12
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov ACEM, s.r.o. Prešov
13.
December
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2019/3595
0,00 € PhDr. Jasna Gaburová Slovenské národné múzeum
13.
December
2019
Zmluva č.52/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-NR-OO-2019/020822
6 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra Obec Horná Kráľová
13.
December
2019
Príkazná zmluva
19/1/8574/1
218,00 € Ileninová Jana, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
13.
December
2019
Príkazná zmluva
19/1/8574/3
163,00 € Konôpková Zuzana, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
12.
December
2019
Zmluva o nájme pozemku
141/190601/2019-NAJ
15 018,30 € Ján Boldižár, Mária Kolibárová, Juraj Nič, Katarína Baloghová, Ján Nič, Milan Nič, Jozef Nič Technická univerzita v Košiciach
12.
December
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/2834/I/FiF/OE
60,00 € Mgr. Michal Jareš, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-114/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
219,43 € Kvetoslava Očkovičová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2080228
100,00 € Fritz Jana Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Licenčná zmluva
ZM1005679
0,00 € Žbirka Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CP-TT_ZM_PZ002000286424-001_2019
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
12.
December
2019
Zmluva na vývoz a zneškodnenie odpadov
ZML-2019/1-1142:191006
0,00 € Nitrianske komunálne služby s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12.
December
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/30/054/325
5 061,84 € LEG-KOVO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
12.
December
2019
Zmluva č. 48377/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48377/2019/710
1 204,48 € Agrospol - podielnicke poľnohospodárske družstvo Diviaky nad Nitricou Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 47854/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47854/2019710
2 904,31 € AGROPARTNER spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 49129/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
49129/2019/710
1 603,01 € Ľudovít Hönyi Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48116/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48116/2019/710
9 892,32 € Roľnícke družstvo "Prameň" v Santovke Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.47780/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47780/2019/710
10 106,18 € AGRÁRIUS spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »