Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 030 27/20
0,00 € Železnice Slovenskej republiky PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021V704-211-34
IROP-Z-302021V704-211-34
264 102,61 € Obec Bolešov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
Január
2020
Zmluva o koprodukčnej spolupráci verejného vykonania diela „ Fragile a Balet SND“
53/B/2020
0,00 € HLASY, k.s. Slovenské národné divadlo
23.
Január
2020
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
472/UNB/2019
133,29 € Univerzitná nemocnica Bratislava Milan Husárik
23.
Január
2020
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
476/UNB/2019
133,29 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. Csaba Szabó
23.
Január
2020
Cooperation Agreement 2020
3/2020
0,00 € Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) Úrad priemyselného vlastníctva SR
23.
Január
2020
Objednávka č. 257751/SL
257751/SL
146 764,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
23.
Január
2020
Dohoda č. 20/26/52A/3
20/26/52A/3/BB
1 606,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Kynceľová
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78239/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Veľký Biel
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78241/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Zálesie
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-028/2019/VSD/601-00,602-00/Rozhanovce/029/Geoplán
19,40 € Marta Dulovičová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78234/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Igram
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78230/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Čataj
23.
Január
2020
Nájomná zmluva č. 805866107-2-2019-NZP
Nájomná zmluva č. 805866107-2-2020-NZP
360,72 € Železnice Slovenskej republiky Gustáv Vaško
23.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
plrb-35-30/2020
13,80 € Miroslav RAFFAY Ministerstvo obrany
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_26
400,00 € Real Music House, s.r.o. Hudobný fond
23.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-085D/2019/Podunajské Biskupice/1175/2583
622,02 € Darina Erdélyiová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_11
300,00 € Hevhetia s.r.o. Hudobný fond
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_19
500,00 € Musica perpetua Hudobný fond
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-010/2019/Bidovce/SO612-00/029/Geoplán
131,40 € Alžbeta Rabatinová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »