Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78294/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Slovinky
23.
Január
2020
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Nové Zámky
Z2000011
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Slovenská konsolidačná, a.s.
23.
Január
2020
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
20/45/051/4
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov KOVATRANS s.r.o Michalovce
23.
Január
2020
DODATOK č. I312031V02001D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031V02001D01
0,00 € REDECO, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Kolektívna zmluva 2020
1SprO/25/2020
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu zamestnancov justície pri OS BA II Okresný súd Bratislava II
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78224/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nižný Slavkov
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78222/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Krivany
23.
Január
2020
Zmluva o spolupráci
Z/2020/125/IX/LF/OPP
20 000,00 € Biomedicínske centrum SAV-Virologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
23.
Január
2020
Dohoda č.20/05/059/3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/05/059/3
0,00 € ESSEGI Slovakia, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
23.
Január
2020
Zmluva o ubytovaní
Z/2020/128/III/VID/TU
3 480,00 € Peter Kukliš Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát Družba
23.
Január
2020
Dohoda o urovnaní č. 05.7-26-2019
05.7-26-2019
2 666,15 € Verejné prístavy, a. s. Proprietary Partners, s. r. o.
23.
Január
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
49-1313-ZBVB/2019
0,00 € MVDr. Vladimír Kostovčík Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
23-1313-ZBVB/2019
0,00 € Ing. Juraj Naščák Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
53-1313-ZBVB/2019
0,00 € Anna Parimuchová Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
55-1313-ZBVB/2019
0,00 € Anton Štefan Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2020
KÚPNA ZMLUVA
845876-208/2019/SM-Bl
3 340,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Leššo, Alžbeta Leššová
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021V704-211-34
IROP-Z-302021V704-211-34
264 102,61 € Obec Bolešov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
Január
2020
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
472/UNB/2019
133,29 € Univerzitná nemocnica Bratislava Milan Husárik
23.
Január
2020
Cooperation Agreement 2020
3/2020
0,00 € Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) Úrad priemyselného vlastníctva SR
23.
Január
2020
Zmluva o koprodukčnej spolupráci verejného vykonania diela „ Fragile a Balet SND“
53/B/2020
0,00 € HLASY, k.s. Slovenské národné divadlo
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »