Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201918931_Z
7 560,00 € MAT-obaly, s.r.o. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201918955_Z
402,00 € MARINI TRADE s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201918963_Z
3 780,00 € KASON, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
5.pšu-280-57/2019
11,40 € Marián Sič Ministerstvo obrany
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41965
3 400,00 € Ing. Vladimír Horváth, MUDr. Mária Horváthová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41968
3 400,00 € Lištiak Ľubomír, Ing., Lištiak Slavomír , MVDr. Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41996
3 264,00 € Anton Ihring, Martina Sýkorová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41928
2 787,00 € Forraiová Monika r. Forraiová , Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva č. 21/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_21_2019_2337
750,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19.
Jún
2019
Rámcová zmluva
ŠOP SR-Z/225/2019
3 000,00 € Unilever Slovensko, spol.s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2134/2019/2.1
MK-2134/2019/2.1
2 500,00 € EUROSIA Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
KRHZ-BA_ZM_KRHZ-BA-216-2019_2019
45,40 € Ministerstvo vnútra SR (KR HaZZ v Bratislave) Lukáš Vlček
19.
Jún
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 2018/4000/3896
2019/4000/4063
0,00 € ESPRIT spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
19.
Jún
2019
zmluva o dielo
5199/2019/5400/029
0,00 € HP plus s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41519
1 400,00 € Bc. Ladislav Baka, MUDr. Karina Bálintová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41591
1 500,00 € Jozef Branišovič, Petra Branišovičová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41274
1 750,00 € Alena Pohánková, Pavel Pohánka Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41534
1 500,00 € František Jagelka, Zuzana Jagelková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41300
1 750,00 € Anton Kupšo, Xénia Kupšová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41624
1 500,00 € Peter Hetteš, Zuzana Cuninková Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »