Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO000819 Dodatok č. 4
0,00 € NAGYCLINIC, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO000815 Dodatok č. 14
0,00 € LUGERIN S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47NSP2000618 Dodatok č. 17
0,00 € NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PLDD007312 Dodatok č. 19
0,00 € MUDR. ŠTEFÁNIA KUĽAŠOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43KSTA000813 Dodatok č. 25
0,00 € TRIMED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
20/46/54E/1785.
0,00 € Denisa Mirgová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
10.
Júl
2020
Dohoda č. 20/37/54E/5574 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda 20/37/54E/5574
0,00 € František Tarasovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3445 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/03/54E/3445
0,00 € Milan Bereš Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
10.
Júl
2020
Dohoda číslo: 20/20/54E/1254 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A
20/20/54E/1254
0,00 € Matej Červeň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK017519 Dodatok č. 4
0,00 € PHARMACY - BA, SPOL. S R.O. - LEKÁREŇ SCHNEIDER Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK015219 Dodatok č. 3
0,00 € DAM PLUS SPOL. S R.O. - LEKÁREŇ LIBRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33PGYN000218 Dodatok č. 6
0,00 € MP - GYN, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK014519 Dodatok č. 3
0,00 € PHARMACY, SPOL. S R.O. - LEKÁREŇ AMULETUM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11FLEK012219 Dodatok č. 2
0,00 € FLOS TILIA S.R.O - LEKÁREŇ FLOS TILIA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5143/2019-423
5 500,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rožňava Ministerstvo kultúry SR
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11FVZP000119 Dodatok č. 3
0,00 € EVA RUMANOVÁ - REKEŇOVÁ, ZDRAVOTNÍCKE POTREBY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK010219 Dodatok č. 3
0,00 € AKOLA, S.R.O. - LEKÁREŇ PRI PRAMENI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11FLEK011719 Dodatok č. 2
0,00 € PHARMICA, SPOL.S.R.O - LEKÁREŇ NA TRAJANE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA001112 Dodatok č. 32
0,00 € MEDICENTRUM PIEŠŤANY, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10FLEK011919 Dodatok č. 2
0,00 € LEKÁREŇ U JURAJA, S.R.O. - LEKÁREŇ U JURAJA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »