Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zmluva č. 47663/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47663/2019/710
2 152,05 € Vladimír Homoľa Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.47935/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47935/2019/710
450,81 € Otto Becse Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
SNM-R-ZOD-2019/3676
0,00 € PhDr. Elena McCulloughová Slovenské národné múzeum
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074TN220125
074TN220125
56 640,00 € Obec Radobica Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
KOPRODUKČNÁ ZMLUVA o spoločnej príprave, vydaní a využití knižného diela "Websterovci 2"
ZM2021666
6 360,00 € Fool Moon s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Zmluva o výpožičke
2019/218
558,60 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Ministerstvo financií SR
12.
December
2019
Zmluva o výpožičke
2019/220
558,60 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Ministerstvo financií SR
12.
December
2019
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu
ZM1005955
300,00 € APLAUS, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely č. OST/55/2019
OST/55/2019
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Martina Žofčáková
12.
December
2019
Kúpna zmluva č. 2019/200/I/4/173
2019/200/I/4/173
15,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Drahomír Dobrovodský
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194300625
140,52 € ALADÁR MROČ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191101134
612,07 € SILVIA RADWAN Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191000779
420,71 € JÁN STRUHÁRIK Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Dodatok k zmluve
0182-PRB/2011/D2
0,00 € Obec Nová Kelča Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.
December
2019
Zriadenie záložného práva
0045-PRB/2019/Z
0,00 € Obec Búč Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.
December
2019
Rámcová kúpna zmluva
6544/2019/5400/011
55 200,00 € H - COLOR, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
12.
December
2019
Zmluva o dielo
5628/2019/5400/066
85 200,24 € HP plus s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
12.
December
2019
Zmluva o výpožičke
Z/2019/2838/XIV/JLF/KT
9 979,06 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
12.
December
2019
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1166/13/30 zo dňa 07. 11. 2013
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1166/13/30 zo dňa 07. 11. 2013
0,00 € Environmentálny fond Obec Radošina
12.
December
2019
Príkazná zmluva
ZML-2019/1-1135:191006
0,00 € Centrum vedecko-technických imformácií SR Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »