Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva
141/2019/UCM
0,00 € Messer Tatragas spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
306/238/2019/ZZ
100 000,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Tatranská 299/23, 25, 27, Považská Bystrica v zastúpení „Bytovka 299" Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
Dohoda o spolupráci
Z/2019/1663/IX/FaF/DEK
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
19.
Júl
2019
kúpna zmluva
23/03/2019
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Rastislav Matuška
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-223-20190507-36276898
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Arimedon, spol. s r.o.
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-305-20190625-48163775
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava LEKÁREŇ MARKO s. r. o.
19.
Júl
2019
Dohoda o umiestnení, rekončtrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
146-300-2019
100,00 € Ing. Richard Gallas Slovenský hydrometeorologický ústav
19.
Júl
2019
Nájomná zmluva MPV do jedného roka č.850403002-3-2019-NZP - 11910/6253/2019
2177/6253/2019
13,46 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská správa ciest, Bratislava
19.
Júl
2019
D O H O D A číslo: 19/41/054/214 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmen
D O H O D A číslo: 19/41/054/214
0,00 € JOSO spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní komunikačnej infraštruktúry na prenos lokalizačných údajov pre koordinačné strediská integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS)
SITB_ZM_000876_001_2019
30 276,00 € Swan Mobile, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/37/51A2/34 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/37/51A2/34
0,00 € KO a LA Plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/82/2019
0483/2019
112 925,56 € Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00070/STT/PULA/2018/2019
140/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Assoc. Prof. Yuriy Bilan
19.
Júl
2019
Rámcová zmluva č. 197/2019/AXNV
197/2019/AXNV
20 320,86 € REVIS-SERVIS spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0760/2017-D1
0,00 € Základná škola Jozefa Hanulu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Zmluva o úvere
713/231/2019
131 900,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Vranov nad Topľou, Sídlisko I. 992 v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov - Sídlisko I. 992 Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-021/2018/Turčianska Štiavnička/0760/SO310-5/Axioma_Dodatok č.1
0,00 € Peter Švrlo Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42383
1 750,00 € František Pavlík , Žaneta Pavlíková r. Tászliová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Júl
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/001074-170
SE_ZM_SE-OU6-2019-001074-170_2019
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Maliková Jarmila
19.
Júl
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/001074-210
SE_ZM_SE-OU6-2019-001074-210_2019
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kelemen Attila
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »