Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
KÚPNA ZMLUVA
5/2020/SM/CMV-Ne
2 500,00 € Železnice Slovenskej republiky Viliam Levický
25.
September
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2019/1166/II/RUK/OCOZ
ČZ/2020/1875/II/PRIF/TAJ
10 529,46 € BANCHEM, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
Dodatok c. 1 k 20/17/54E/5270/2020
0,00 € Web Universe s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25.
September
2020
Dohoda č. 20/20/54E/1378 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č.3B
20/20/54E/1378
0,00 € NIKRO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
25.
September
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
949-I-608-ZBVB/2020
0,00 € HIROPRO, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2020
Kúpna zmluva č. 33/1/III.Q.2020
4062-2020-LSR
13 750,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín Lesy Alfa s.r.o.
25.
September
2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2020/001280-395
SE_ZM_SE-OU6-2020-001280-395_2020
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Veselá Lucia
25.
September
2020
D O D A T O K Č . 2 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 17/2018/ZoNBP
D/2020/1870/VII/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Mgr. Marek Neština PhD.
25.
September
2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/2219 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/10/54E/2219
0,00 € Ing. Ivana Adamaťová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25.
September
2020
Zmluva o úvere č. LZL/20/61349
151/EO/ZoÚ/2020
14 000,00 € VÚB Leasing, a.s. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
25.
September
2020
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. ZPS/20/61349
152/EO/ZoZPVP/2020
14 000,00 € VÚB Leasing, a.s. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
25.
September
2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
16/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad na ochranu osobných údajov SR
25.
September
2020
ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA
175
0,00 € ESCARGOTS, s.r.o. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Košice
25.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087102
40,00 € Guráňová Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
25.
September
2020
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu- k.ú. Ľubotice, bezodplatný prevod správy k pozemkom, ktoré sú pobrežnými pozemkami a korytom vodného toku, LV č. 1380
644/2020-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25.
September
2020
Zmluva o nájme č. 847460920
1 UpP - 2020
29 628,72 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
25.
September
2020
Príloha č. 1 ku zmluve o dodávke tepla č. 2/2006 - Objednávka na odber tepla na ÚK a prípravu TÚV pre rok 2021
256/2020
5 717,90 € Teplico s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
25.
September
2020
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2024673
287 880,00 € OYSTER agency s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
25.
September
2020
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z-KR2020/114
810,00 € Martin Marenčin Kunsthalle Bratislava
25.
September
2020
Príloha č. 1_2020_W k Zmluve č. PO_2020_710314_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1233_2020 Príloha č. 1_2020_W k Zmluve č. PO_2020_710314_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Patrik Dziak
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »