Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023174_Z
1 500,00 € GastroMarket - Linorex s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
25.
September
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202023213_Z
35 956,80 € TatraMed Software s. r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023211_Z
1 684,90 € VAPECO s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023208_Z
199,92 € PROLINK, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023196_Z
1 608,00 € GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023223_Z
1 879,79 € ITSK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023226_Z
42 829,60 € Up Slovensko, s. r. o. Mesto Pezinok
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k za
20/18/054/120
7 789,40 € Ing. Roman Pátrovič ROMERX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25.
September
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - Aktivita č.1
20/42/054/530
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Drahňov
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, §54 Praxou k zamestnanniu 2
20/26/054/141
7 789,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Slovenský zväz biatlonu
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
20/17/54E/5261/2020
0,00 € Silvia Szederová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25.
September
2020
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705124-3-2020-NZKN
873705124-3-2020-NZKN
104,00 € Železnice Slovenskej republiky Súkromné centrum voľného času
25.
September
2020
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € Spoločné urbárske lesy Richnava, pozemkové spoločenstvo Základná škola, Richnava 189
25.
September
2020
Autorská zmluva o dielo
3420003757
450,00 € Anna Lesňáková Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
September
2020
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva
0,00 € Ing. Pavol Semančík Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2020
S P L Á T K O V Ý K A L E N D Á R – D a ň o v ý d o k l a d D o d a t o k Č . 3 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 10/2019/ZoNBP
D/2020/1840/XIV/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO - DC-SK
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, §54 Praxou k zamestnanniu 2
20/26/054/144
7 789,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica PROSPERITA ZSS s.r.o.
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
1097/2020/212404166
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Hraška Milan
25.
September
2020
kúpna zmluva
70/2020
0,00 € Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. Alchem, spol. s r.o.
25.
September
2020
S P L Á T K O V Ý K A L E N D Á R – D a ň o v ý d o k l a d D o d a t o k k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 05/2020/ZoNBP
D/2020/1864/XIV/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Mirela Jaščurová
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »