Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2099/2019/2.1
MK-2099/2019/2.1
3 100,00 € Občianske združenie Transparentnosť Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
NÁJOMNÁ ZMLUVA 2/2019 uzatvorená podľa par. 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
2/2019
0,00 € WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. Technický Skúšobný Ústav Piešťany š.p.
19.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní a vysielaní športových podujatí a o udelení licencie
ZM2020864
18 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Slovenská hokejbalová únia
19.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0287
APVV-18-0287
250 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0357
APVV-18-0335
200 000,00 € Ústav geotechniky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Jún
2019
TELEVISION LICENCE AGREEMENT
ZM2020691
29 670,00 € Serious Lunch Ltd Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Jún
2019
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB-125/2019/Spišské Podhradie/126/SO670-00/Geoflex
11,67 € Elena Smiková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Jún
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/12/52A/87
319,26 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Chrenovec - Brusno
19.
Jún
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
8956-1
79,33 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ľubomír Samotný
19.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/39/50J/20
0,00 € Mesto Medzilaborce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
19.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-41-57/2019
12,44 € Ing. Rastislav MEDVEC Ministerstvo obrany
19.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ŠbSP-27-25/2019
21,36 € Juraj TUMA Ministerstvo obrany
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
3020/6353/2018
12 415,50 € Zacharská Agáta Slovenská správa ciest, Bratislava
19.
Jún
2019
Zmluva o obstaraní vystúpenia
407/2019
310,00 € Hudobné centrum Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
19.
Jún
2019
Zmluva o dielo
NI/1-274/2019/SPU
350,00 € Ing. Adam Baroš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
19.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prCSS-73-76/2019
35,16 € Stanislav ZÁHORA Ministerstvo obrany
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0112/2019/SINPOPVaI
4 965,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Lacnepostreky s. r. o.
19.
Jún
2019
Zmluva o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zamestnanca inej organizácie
PF 117/2019
0,00 € Andree Thiaville Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva č. ?>I07A$I II.Q.2019/EAD
3340-2019-LSR
9 960,00 € MONTYS SK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
19.
Jún
2019
DOHODA číslo 19/11/051/31
Dohoda_1224
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »