Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, §54 Praxou k zamestnanniu 2
20/26/054/9
7 789,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica BS Connection, s.r.o.
24.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného a krajského kola pre súťažiacich SŠ a gymnázií v územnej pôsobnosti OÚ BA v roku 2020
OU-BA-OS1-2020/032433
1 100,00 € Gymnázium L. Sáru Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
24.
Január
2020
Zmluva č. ZA_2020_505553_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
35_2020_Zmluva č. ZA_2020_505553_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Farma Východná p.d.
24.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
535/2019ST
3 500,00 € Bc. Martina Kmeťová Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
538/2019ST
2 200,00 € Romana Kocáková Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 006 38/20
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Trenčianska elektrická železnica, n.o.
24.
Január
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, §51a Úspešne na trhu práce
20/26/51A2/1
6 384,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Beevam, s.r.o.
24.
Január
2020
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 11a/2017
CRZč.372/2020/LSR
0,00 € JUDr. Pavel Hagyari, advokát LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
24.
Január
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/52A/3
345,24 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24.
Január
2020
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2020-012694-001_2020
0,00 € Petra Dušeková Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
24.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
469/2019ST
3 500,00 € Bc. Martina Henteková Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
486/2019ST
2 500,00 € Bc. Linda Hudáková Fond na podporu vzdelávania
24.
Január
2020
Rámcová dohoda č. IU/2020/70023 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2020/70023
10 000,00 € Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24.
Január
2020
Rámcová dohoda č. IU/2020/70016 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2020/70016
10 000,00 € Ing. Gabriela Kubelová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24.
Január
2020
Zmluva o dielo
IU/2020/60042
123,86 € Naďa Mihaľáková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24.
Január
2020
Zmluva o dielo
IU/2020/60026
58,98 € Oliver Pitoňak IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24.
Január
2020
Zmluva o dielo
IU/2020/60072
61,93 € Ľudmila Glosová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24.
Január
2020
Zmluva o dielo
IU/2020/60003
58,98 € Ján Kicko IUVENTA
24.
Január
2020
Zmluva o dielo
IU/2020/60010
63,90 € Ján Kicko IUVENTA
24.
Január
2020
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
206/632/2019/ZZ
261 880,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: M. Nešpora 1450/20,21,22,23, Holíč v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Senica Štátny fond rozvoja bývania
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »