Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 115 ods.3 zákona č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_ORPZLM-KP5-58-006/2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matej Debnár
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051751
720,00 € Macsicza Alexander Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051872
400,00 € Csütörtökiová Daniela Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051682
30,00 € Godová Lívia Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-222/31-2019
0,80 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Nitra - Chrenová
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 966/2019 RE
522,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Erbyová Vladimíra
15.
Október
2019
Príkazná zmluva
19/2/8465/1
172,00 € Višňovský Pavol, Ing., PhD Slovenská národná akreditačná služba
15.
Október
2019
Príkazná zmluva
19/1/8392/1
454,00 € Hricová Jana, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
15.
Október
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 7/2010 o poskytnutí doplnkových služieb posunu a technickej kancelárie na železničnej infraštruktúre v správe ŽSR
7/2010
0,00 € Železnice Slovenskej republiky LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
221/2019/MPRVSR-043
140,00 € Gergö Zlacký Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-087/2019/Ivachnová/0920/GEOD
75,03 € Roman Dvorský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o dielo
2019/2220/4162
816 000,00 € TECHNOMONT OK, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15.
Október
2019
Licenčná zmluva
6/2019/UVLF-ESAP
0,00 € RNDr. Aneta Salayová, PhD. a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/009408/2019/UBYT/
Z/2019/2263/VII/VMĽŠ/UO
95,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Bc. Alžbeta Bočková
15.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 12161637B0759396
SITB_DO_OT-12161637B0759396_2019
91,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U92801
0,00 € MANDALA Slovakia a.s. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/153
0,00 € Ján Martinák Úrad pre reguláciu hazardných hier
15.
Október
2019
Rámcová dohoda na nákup socializačných balíčkov č. OVO2-2019/000523-030
OVO2_ZM_OVO2-2019/000523-030_2019
450 221,76 € AYKUT s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
15.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/41/52A/215
0,00 € Mestská časť Košice - Krásna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2019/3141
43,16 € Slovenské národné múzeum Filipčík Zdeněk
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »