Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43637
1 904,00 € Ing. Simona Petrilová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43085
1 500,00 € Lukáš Roštecký Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0045/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0692/2019
4 125,00 € Slovenská softballová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0064/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0712/2019
19 204,00 € Slovenská golfová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050370
30,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050387
345,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050383
400,00 € Uram Martin Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050379
70,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Júl
2019
Dohoda číslo 19/31/52A/215 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
19/31/52A/215
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ č. 2019-1-SK01-KA107-060424
190010/263/2019
91 750,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
19.
Júl
2019
nájomná zmluva
SNM-GR-NZ-2019/2009
1 800,00 € Slovenské národné múzeum MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
19.
Júl
2019
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 06NVSU000118
D D12/2019
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0071/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0705/2019
14 605,00 € Slovenský zväz pozemného hokeja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0048/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0704/2019
11 128,00 € Slovenský zväz kickboxu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí služby
5076/2019/5400/063
4 174,80 € dronebotix,s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
19.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-25-083-2019_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Blaho
19.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
713/231/2019/ZZ
131 900,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Sídlisko I. 992, Vranov nad Topľou v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov - Sídlisko I. 992 Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
Zmluva o vykonávaní prác a služieb
ÚVTOS-51/34-2019
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou MCT Modelársky klub Trnava
19.
Júl
2019
Zmluva o úvere
505/235/2019
330 810,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Liptovský Mikuláš Žiarska 635/4, v zastúpení INTEN - EURA, správa domov, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
Zmluva o dielo
4600002372
214 786,60 € ENE-TEP, a.s. Bratislavská teplárenská, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »