Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb riadenia projektu
106/2019/Z
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
19.
Jún
2019
Dohoda o splátkach platenia verejnej pohľadávky štátu
2019/OE/41
214,70 € Dömeová Andrea Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19.
Jún
2019
Zmluva o dielo
DZ312019
0,00 € MUDr. Dalibor Janoška Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
19.
Jún
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-80/2019 a č. AOS-II-1/2019
AOS-II-1/2019 a VTSÚ-12-80/2019
1 831,79 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19.
Jún
2019
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-695/2019
0,00 € Urbariálna obec Makov- Vysoká nad Kysucou , Martin Kobza Technická univerzita vo Zvolene
19.
Jún
2019
Zmluva o nájme LP č. 119/08/Nn/2019
CRZ 3330-2019-LSR
0,00 € Mária Križanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
19.
Jún
2019
DOHODA O SPOLUPRÁCI
638/2019
0,00 € Katarína Podlucká Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19.
Jún
2019
DOHODA O SPOLUPRÁCI
637/2019
0,00 € Emília Paľová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19.
Jún
2019
DOHODA O SPOLUPRÁCI
634/2019
0,00 € Jozef Murín Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-1916/2019/2.1
MK-1916/2019/2.1
1 900,00 € Turčianske kultúrne stredisko v Martine Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0091/2019/SINPOPVaI
5 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Fusion Group s. r. o.
19.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle ust. §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
316/2019/AXNV
0,00 € GRANDEN s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019540
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Ružinovský domov seniorov
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919110_Z
459,60 € Oľga Chládeková - PIXEL elektro Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919106_Z
245,00 € CENTRALCHEM, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919055_Z
18 475,67 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s materskou školou Brusno
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919045_Z
126,00 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919113_Z
2 160,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919056_Z
645,00 € TRACO Computers s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva
551/a/2019
873,18 € Samková Marta Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »