Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 11/2018 - VB
Z19/057
71,36 € Ondrej Trnka MH Invest II, s.r.o.
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10124/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
0,09 € Libuša Gerecová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o použití SMV na služobné účely
Spr 287/19
20,00 € xxx Krajský súd v Žiline
15.
Október
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-221/2019/Dolný Hričov/166/SI
16,08 € Anna Majeríková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930935_Z
1 178,87 € Lambda Life a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930936_Z
1 696,80 € Lambda Life a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930879_Z
277,00 € Xepap, spol. s r. o. Domov sociálnych služieb v Giraltovciach
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930570_Z
3 418,80 € Hauerland spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/41/52A/212
0,00 € Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 202/2019/CSČ SAV-VS Domena fulbright.sk
202/2019/CSČ SAV-VS
60,00 € CSČ SAV, organizačná zložka Výpočtové stredisko Komisia J. W. Fulbrighta
15.
Október
2019
Dohoda č. 19/17/059/10 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/17/059/10/2019
9 099,60 € Ing. František Németh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Október
2019
Zmluva o dielo na vykonanie hlavnej opravy HDV r. 736
1100033514/32279/2019-O8
0,00 € Železničné opravovne a strojárne, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
StRŠLP-5-44/2019
20,16 € Ing. Denis PROKOPIČ Ministerstvo obrany
15.
Október
2019
Nájomná zmluva
30600/NZ-001/2019/Radvaň/1932/2591
190,12 € Banskobystrický samosprávny kraj Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní - zamestnanecká
Z/2019/2258/VII/VMĽŠ/UO
79,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Eva Šulyová
15.
Október
2019
Zmluva č. PO_2019_707510_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
385_2019 Zmluva č. PO_2019_707510_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. AGROS - Červenica, s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051565
100,00 € Mikovínyová Jozefína Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10022/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
5,65 € Anna Pondušová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10065/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
18,58 € Anna Nechajová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Spišská Nová Ves
Z1900240
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Slovenská konsolidačná, a.s.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »