Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zmluva č.DZN01912 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01912
718,24 € Klára Strachanová Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00334 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00334
13 899,47 € AGRO-EKO FARMA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN01219 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01219
6 669,77 € LIPOVEC, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN01603 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01603
319,83 € Vinkovič s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00083 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00083
2 653,39 € FROLKOVIČ s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN01777 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01777
1 172,95 € Peter Pazúrik Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Dohoda o skončení Dohody č. 19/10/050/6 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov
19/10/ 050/ 6
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Podolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
411/2019/MPRVSR-043
775,00 € Martin Dúbravka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
429/2019/MPRVSR-043
1 395,00 € Jozef Boško Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.
December
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
77305/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Spišské Tomášovce
12.
December
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
610361997
3 000,00 € Mgr. Alžbeta Štroncerová Fond na podporu vzdelávania
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí miesta na umiestnenie automatu na predaj potravín/nápojov
1655/2019 info
1 288,80 € Slovenská pošta, a. s. Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
12.
December
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZ-6151-2019-LSR
0,00 € SPP - distribúcia a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
12.
December
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
77317/2
6,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Stone PP
12.
December
2019
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
396/2019
2 000,00 € Adriana Česláková Fond na podporu vzdelávania
12.
December
2019
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
629/2019
2 000,00 € Patrícia Urbánková Fond na podporu vzdelávania
12.
December
2019
Zmluva č. 42001/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 1
42001/2019/710
13 446,16 € Poľnohospodárske družstvo Senica Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
ProCeS s.r.o.
CRZ-4358157
0,00 € ProCeS s.r.o. Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Zvolen
12.
December
2019
Kúpna zmluva č. 31/04/22/2019
6148/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Smart wood Czech, s.r.o.
12.
December
2019
Zmluva č.48047/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48047/2019/710
9 774,44 € DAKNA Námestovo, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »