Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráce pri implementácie projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_051
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou sv. Margity
25.
September
2020
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV
D/2020/1859/VII/EBF/KTAJ
125,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Anna Knapová
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm.a zákona č.5/2004 Z.z.
20/40/054/340
0,00 € Obec Cabov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
25.
September
2020
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV
Z/2020/1865/VII/EBF/KTAJ
125,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Barbora Martonová
25.
September
2020
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV
Z/2020/1871/VII/EBF/KTAJ
540,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Viktor Kríž
25.
September
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
836168005-3-2020-BZVB
900,00 € Železnice Slovenskej republiky Vladimír Zvoda
25.
September
2020
Kúpna zmluva, pozemok
KE84/2-157/2020/1007004-Kzp
125,00 € Ministerstvo obrany SR - Úrad správy majetku štátu ThDr. Igor Giboda, PhD., rodený Giboda
25.
September
2020
Dohoda č. 20/35/54E/2344 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/2344
0,00 € Maroš Tokar st. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25.
September
2020
Zmluva o zabezpečení asistenta poslanca NR SR
40/080-02/2020 K NR SR
58 800,00 € Borbála Agócsová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
25.
September
2020
Zmluva o spolupráci
921/2020/OMA
200,00 € Slovakia Going Zero Waste Slovak Business Agency
25.
September
2020
Zmluva o dielo č. 2/2020
156/2020/UCM
0,00 € Ing. Beáta Kanianská Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
25.
September
2020
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 874604036-4-2020-DUNZ
874604036-4-2020-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky 88 Doppio s.r.o.
25.
September
2020
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
806749-056/2020/SM-Bu
10 011,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Beata Némethová, Karol Németh
25.
September
2020
Zmluva
308/2020
0,00 € Lucia Vrončová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
25.
September
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-130-48/2020
70,72 € Peter SEPEŠI Ministerstvo obrany
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/31/054/428
0,00 € Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25.
September
2020
Darovacia zmluva
314/2020
4 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slopná Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
25.
September
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
7/2020
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum pre deti a rodiny Martin
25.
September
2020
Dohoda o náhrade škody
20203513000011
1,29 € Ján REHÁK Ministerstvo obrany
25.
September
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
23.mopr-63-93/2020-S4
16,20 € Peter PALAŠČÁK Ministerstvo obrany
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »