Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/001074-209
SE_ZM_SE-OU6-2019-001074-209_2019
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Glogovský Ján
19.
Júl
2019
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-31/32-2019
N ZVJS-31/32-2019
43 480,90 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
19.
Júl
2019
Zmluva o dielo
077/BP/100719
23 077,89 € TALUX,s.r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/286/2018
0783/2018-D1
0,00 € Základná škola s materskou školou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0077/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0688/2019
17 317,00 € Slovenská asociácia motoristického športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPĽZ/392/2018
1205/2018-D1
0,00 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/38
12 286,21 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Veľké Turovce
19.
Júl
2019
dodatok č. 1 k zmluve č. 1362019
1362019/1
0,00 € International investment Bank Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19.
Júl
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-661:191006
90,00 € prof. Dr. Erzsébet Csányi, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19.
Júl
2019
Maštaľ Poráčka dolina – s.č. 707 parc.č.1343/3 - búracie práce
3884/2019/LSR
4 999,80 € DOPSLOV s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva č.30/2019/FN
116/2019/FN
173 987,16 € PosAm spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava Fakultná nemocnica Nitra
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 ku Zmluve o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
EDM_100932306
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Technická univerzita v Košiciach
19.
Júl
2019
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z20199581_Z (ET/2019/0055)
ZM/2019/0226
0,00 € KONNEX, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Júl
2019
KÚPNA ZMLUVA
1679-1205-KZ/2019
1 377,66 € Mária Zacharová Železnice Slovenskej republiky
19.
Júl
2019
Dodatok k DoC VP
0100725307
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
19.
Júl
2019
Zmluva o úvere
708/284/2019
67 860,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Šarišské Michaľany M. R. Štefánika 17 v zastúpení SABYT, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
2019/101
0,00 € Finančné riaditeľstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0037/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019
0717/2019
3 454,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3270/2019/1.2
MK-3270/2019/1.2
7 000,00 € Klára Sýkorová Ministerstvo kultúry SR
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3202/2019/1.2
MK-3202/2019/1.2
9 000,00 € Zuzana Kapinová Ministerstvo kultúry SR
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »