Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2020
Zmluva o nájme hrobového miesta
450/2019
20,00 € Obec Hul Margita Hlavačková
23.
Január
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO¬_ZM_ORPZ-SL-OPP3-5-002-2020_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Nikolas Devera
23.
Január
2020
Kúpna zmluva MPV FO ()
2725/6353/2019
798,39 € Bedroňová Anna rod. Dercová Slovenská správa ciest, Bratislava
23.
Január
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
31-1313-ZBVB/2019
0,00 € Ing. Ján Krajňák Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
60-1313-ZBVB/2019
0,00 € Ing. Karol Zvolánek Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
408/2019ST
3 500,00 € Bc. Dana Dundová Fond na podporu vzdelávania
23.
Január
2020
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 274-300-2019
0102/0002/20
262 800,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenský hydrometeorologický ústav
23.
Január
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-20-001/2020
KRHZ-PO-VO-20-001/2020
104 500,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Prešov
23.
Január
2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 414/2019
POZ 532/2019
8 562 800,26 € Debitum, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
23.
Január
2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-8/2020/E-SMŠ
Z-8/2020/E-SMŠ
164 920,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Rožňava
23.
Január
2020
Licenčná zmluva
ZM2022743
480,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-059/2019/Hrašovík/SO614-00/029/Geoplán
9,74 € Viera Križiaková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Kúpna zmluva MPV FO ()
2845/6353/2019
139,08 € Augustinský Milan rod. Augustinský Slovenská správa ciest, Bratislava
23.
Január
2020
Kolektívna zmluva na rok 2020
Kolektívna zmluva na rok 2020
0,00 € ZO SLOVES RVPS Rožňava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Rožňava
23.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081235
150,00 € Lutterová Nataša Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_06
800,00 € ALBRECHT FORUM, o.z. Hudobný fond
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-014/2019/Hrašovík/SO613-00,614-00,615-00/029/Geoplán
1 340,99 € Marián Kažimír Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-042/2019/Hrašovík/SO614-00/029/Geoplán
6,77 € Ondrej Kövér Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78143/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Mestečko
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78139/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lúky
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »