Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11FLEK003019 Dodatok č. 2
0,00 € ALTHAEA S.R.O. - LEKÁREŇ ALTHAEA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10FLEK001619 Dodatok č. 3
0,00 € HERBAE OK S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK010119 Dodatok č. 3
0,00 € AGENCY PERSON EDUCATION SERVICE 3 S.R.O. - LEKÁREŇ SLNEČNICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK006419 Dodatok č. 2
0,00 € PHARMEDIC S. R. O. - LEKÁREŇ U SVÄTEJ TROJICE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK002119 Dodatok č. 4
0,00 € RAVAPHARM BR S. R. O. - LEKÁREŇ NAJLEPŠIA LEKÁREŇ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK003219 Dodatok č. 3
0,00 € ANTHYA S. R. O. - LEKÁREŇ AQUA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK002919 Dodatok č. 2
0,00 € LEKÁREŇ ALPINIA SPOL. S R. O. - LEKÁREŇ ALPINIA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK007619 Dodatok č. 2
0,00 € MGR. ZUZANA URBAŠÍKOVÁ - LEKÁREŇ NÁDEJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK003619 Dodatok č. 3
0,00 € MEDEA - N. B. S. R. O. - VITAE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK010319 Dodatok č. 3
0,00 € ALCHEMIST S.R.O. - LEKÁREŇ ALCHEMIST Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK009219 Dodatok č. 2
0,00 € KAPLEK S.R.O. - LEKÁREŇ NENINCE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/16/54E/4877 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
5537/2020
0,00 € Ing. Dagmar Suchá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK011719 Dodatok č. 4
0,00 € MJ LEKÁREŇ, S.R.O. - LEKÁREŇ "NA DETSKEJ POLIKLINIKE" Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK011119 Dodatok č. 2
0,00 € PHARMDR. ŽELA BIALÁ -LEKÁREŇ PRI KAŠTIELI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 15/III.Q/2020/07
3331/2020/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Kloboucká lesní s.r.o.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK011519 Dodatok č. 3
0,00 € RNDR. MILAN KOBLÍK -LEKÁREŇ "MEDIA" Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK012519 Dodatok č. 2
0,00 € APOTHEKA STAKČÍN, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK005919 Dodatok č. 2
0,00 € LEKÁREŇ FORTUNA:MGR. MIČKOVÁ TERÉZIA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK002220
0,00 € MGR. JANKA BENČURIKOVÁ -LEKÁREŇ VERBENA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FVZP000619 Dodatok č. 3
0,00 € MEDIPEL S.R.O. - VÝDAJŇA ZP LÝRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »