Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78135/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lednica
23.
Január
2020
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2/2020
0,00 € UP Slovensko Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied
23.
Január
2020
Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_810312_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
27_2020 Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_810312_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o.
23.
Január
2020
Zmluva o ubytovaní
Z/2020/122/VII/VMĽŠ/UO
111,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Erik Čapucha
23.
Január
2020
Zmluva č. PO_2019_810312_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
26_2020 Zmluva č. PO_2019_810312_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. AGROŠTÍT Farma Spišské Vlachy, s.r.o.
23.
Január
2020
Dohoda č. 20/26/52A/4
20/26/52A/4/BB
4 819,32 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Dom Matky Terezy
23.
Január
2020
Dohoda č. 20/26/52A/1
20/26/52A/1/BB
3 212,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ústredie PSVaR
23.
Január
2020
Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č. 100002310
1SprO/8/2020-2
0,00 € STABILITA d.d.s., a.s. Okresný súd Trnava
23.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
tpr-24-5/2020
95,52 € Erik STRÍČKO Ministerstvo obrany
23.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-525-20191211-36499820
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava B&D MED, s.r.o.
23.
Január
2020
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 25/2019
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 25/2019
0,00 € NATURDENT PLUS, s.r.o. - MUDr. Mária Francová Nemocnica Poprad, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ZML 42/2020 RE
2 068,00 € Konečná Monika Katolícka univerzita v Ružomberku
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_10
300,00 € Asociácia učiteľov hudby Slovenska Hudobný fond
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_14
200,00 € Klub priateľov violy Hudobný fond
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_07
1 000,00 € Albrechtina Hudobný fond
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_24
400,00 € Prešovské združenie klasickej gitary Hudobný fond
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-060/2019/Hrašovík/SO614-00/029/Geoplán
9,74 € Marek Ledecký Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_55
700,00 € Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia Hudobný fond
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_31
700,00 € Spoločnosť J. K. Mertza Hudobný fond
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_42
450,00 € Real Music House, s.r.o. Hudobný fond
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »