Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK019519 Dodatok č. 3
0,00 € LEKÁREŇ URBAN S.R.O. - LEKÁREŇ URBAN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47NDOS000111 Dodatok č. 34
0,00 € OŠETROVATEĽSKÉ CENTRUM , S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FVZP002219 Dodatok č. 3
0,00 € M.J. S R.O - VÝDAJŇA ZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK025819 Dodatok č. 2
0,00 € FARMÁCIA, N.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK012419 Dodatok č. 3
0,00 € AMLEK SPOL. S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PLDO013511 Dodatok č. 26
0,00 € GP MEDICO, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/21/54E/3457
0,00 € Miroslav Bebej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK020119 Dodatok č. 2
0,00 € LEKÁREŇ ZLATÝ ROH, S.R.O. - LEKÁREŇ ZLATÝ ROH S.R.O., POBOČKA LEKÁRNE ZLATÝ ROH S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FVZP000119 Dodatok č. 3
0,00 € MGR. JOBBÁGYOVÁ DARINA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDD003012 Dodatok č. 20
0,00 € MUDR. ĽUBICA HAJKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06KVYF000412 Dodatok č. 24
0,00 € HOMEOZDRAV S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06KSTA001012 Dodatok č. 26
0,00 € Ž. + Ž. S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06KVYH000111 Dodatok č. 42
0,00 € DIECÉZNA CHARITA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06KVYF000512 Dodatok č. 30
0,00 € CO - MEDIKA III, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
46/2020
122,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici DSS pre deti a dospelých v Rohove
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK012319 Dodatok č. 3
0,00 € JOKAS, S.R.O. - LEKÁREŇ PRI STAREJ NEMOCNICI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK019719 Dodatok č. 3
0,00 € RAVAPHARM DK S.R.O. - NAJLEPŠIA LEKÁREŃ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK014619 Dodatok č. 3
0,00 € MEDICENTRUM BREZNO S.R.O. - LEKÁREŇ MEDICENTRUM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK015719 Dodatok č. 3
0,00 € PAEDDR. NADEŽDA SIMANOVÁ - LEKÁREŇ PODLAVICE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK019519 Dodatok č. 4
0,00 € URTIKA S.R.O. - LEKÁREŇ URTICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »