Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
2019/39/51A2/13
0,00 € Iveta Mydlová – M - J Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
19.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaSKIS-4-41/2019
15,16 € Ing. Lukáš TEKAUER Ministerstvo obrany
19.
Jún
2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
26819017
0,00 € Mgr.Marián Hreško Centrum pre deti a rodiny Mlynky-Biele Vody
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-1257/2019/2.3
MK-1257/2019/2.3
4 000,00 € Základná organizácia JDS Hrušov Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní online softwarových nástrojov a služieb
GR ZVJS-115/11-2019
18 983,00 € SKYMOVE s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
19.
Jún
2019
Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu
Spr. 5023/2019
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Okresný súd Banská Bystrica
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41196
1 530,00 € Lichvarová Alena r. Gajdošová, Lichvarová Klaudia r. Lichvarová, Lichvarová Nikola r. Lichvarová, Lichvar Patrik r. Lichvar Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41129
1 540,00 € Pavol Rebeťák, Miroslava Rebeťáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41235
1 750,00 € Mgr. Miroslav Šáli, Monika Šáliová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41254
1 250,00 € Urbaník Aloiz, Urbaníková Mária Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41331
1 220,00 € Ing. Pavol Mozola, Jana Mozolová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41402
1 750,00 € Stanko Ján Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41486
1 140,00 € Bc.Milan Lőrinc rod.Lőrinc , Mgr.Monika Lőrincová rod.Mikleová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41655
1 500,00 € Tibor Izsák, Justína Izsáková rod. Tóthová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41429
1 750,00 € Peter Štefanides , Zuzana Štefanidesová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41557
1 500,00 € Marcel Lipjanec, Jana Lipjancova Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41518
1 500,00 € Filus Ján, Ing Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41369
1 233,00 € Emil Čief Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41590
1 500,00 € Lukáš Juriga Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41511
1 500,00 € Makki Adám Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »