Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zmluva č. 48441/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 1
48441/2019/710
590,17 € ČERNAY AGRO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 37202/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskedj prvovýrobe v znení dodatku č. 1
37202/2019/710
1 338,31 € Michal Lacko, SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 40405/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
40405/2019/710
1 160,06 € Poľnohospodárske družstvo Koválov Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48782/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48782/2019/710
549,61 € Ľudovít Dubovský Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 47072/2019/710 o poskytnutí dotácie na účasť spracovateľa na výstave
47072/2019/710
3 152,72 € Pavel Malec Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
77334/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Brezov
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194700447
1 859,66 € MICHAL KLOBUŠOVSKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192400183
409,40 € MÁRIA MACHUNKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS1192500010
703,73 € ESENCIE ŽIVOTA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194700413
320,54 € IGOR POPOVIČ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191101161
160,27 € MICHAL TIBENSKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Dohoda o odovzdaní nehnuteľnosti
36 /09/DO/2019
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Spoločenstvo urbáru Kraľovany Pozemkové spoločenstvo
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_181/2019
IVES_ZM_R-181-2019_2019
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola
12.
December
2019
D O D A T O K č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1187/14/30 zo dňa 07. 04. 2014
D O D A T O K č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1187/14/30 zo dňa 07. 04. 2014
0,00 € Environmentálny fond Obec Hodruša - Hámre
12.
December
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
396/UNB/2019
213 524,56 € EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
459/2019/MPRVSR-043
400,00 € Ladislav Kupčo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.
December
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena 676/2019
6146-2019-lsr
996,00 € Ing. Róbert Lalík, Mgr. Jana Lalíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
12.
December
2019
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy
V/10268/2007 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Slovak Telekom, a.s.
12.
December
2019
Zmluva o dielo
819/A700/2019
46 757,29 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.
December
2019
Zmluva o dielo
816/A700/2019
24 143,20 € Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied Ministerstvo dopravy a výstavby SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »