Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
22. mpr-26-148/2020
34,80 € Jakub SOROKA Ministerstvo obrany
25.
September
2020
D O H O D A číslo: 20/16/54E/5201 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
5905/2020
0,00 € Michal Holka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/40/054/345
0,00 € Obec Čičava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
25.
September
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302021X930-221-35
208 525,00 € Obec Hrubá Borša Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25.
September
2020
Dohoda o zabezpečení odbornej zdravotníckej praxe v rámci Rezidentského štúdia Ministerstva zdravotníctva SR
123-2020
0,00 € MUDr. Mária Králiková Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
25.
September
2020
Dohoda o splátkach pohľadávky č. 341/2020/600 - 4205
341/2020/600 - 4205
380,00 € Adriana Bittóová - AUTOUNION Slovenský metrologický inšpektorát
25.
September
2020
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3001NFAL000117
556/20
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Union zdravotná poisťovňa, a.s.
25.
September
2020
dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/53G/2
6 473,34 € KNK NAKO, výrobné družstvo, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
25.
September
2020
Dohoda o poskytovaní služieb internátu deťom
Z/13/2020
0,00 € Spojená škola internátna Drahomíra Horváthová
25.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087158
50,00 € Jendželovská Galina Rozhlas a televízia Slovenska
25.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087042
50,00 € Samaranský Tibor Rozhlas a televízia Slovenska
25.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2086732
60,00 € Marček Peter Rozhlas a televízia Slovenska
25.
September
2020
Dohoda o splátkach pohľadávky č. 118/2020/600 - 3918
118/2020/600 - 3918
530,00 € Ondrej Václav AUTOVAZ Slovenský metrologický inšpektorát
25.
September
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
948-I-608-ZBVB/2020
0,00 € HIRO Invest, s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
968-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Mgr. Juliána Klaučová Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
953-I-608-ZBZB/2020
0,00 € Anna Sminčáková Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
975-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Mária Kubíková Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
957-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Peter Križan Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
974-I-608-ZBVB/2020
0,00 € Ondrej Šalling Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2020
Dohoda číslo 20/18/54E/1997 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/54E/1997
0,00 € Mária Fiantoková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »