Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 53/1920
9013/0173/19
3 290,00 € Sriram Venkatachalam Slovenská technická univerzita v Bratislave
18.
Júl
2019
Zmluva č. 21/2019-KE o styku s vlečkou
21/2019-KE
299,69 € Železnice Slovenskej republiky TAJBA, a.s.
18.
Júl
2019
Dodatok č. 15 k Zmluve č. 61NSP2000318
č. 15 k Zmluve č. 61NSP2000318
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1003/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Mapagro, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha č.4 k zmluve č.DVS/ZoDT/03/2018
2019/166142
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
18.
Júl
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
CUZ-414-2/2019
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky CUZ Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/1660/I/LF/OPSM
11 928,00 € Mgr.art. Jan Janda-RE-ART Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1032/2019/NPPC-VÚEPP
220,00 € AgroVyp, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1034/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € BILANCIA SK, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-4/2012 k zmluve č. 09 309 501 01 o vykonávaní kontroly úžitkovosti teliat a mladého hovädzieho dobytka
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-4/2012 k zmluve č. 09 309 501 01
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Zámostie Trenčín
18.
Júl
2019
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-9/2012 k zmluve č. 09 309 501 01 o vykonávaní laboratórnych analýz vzoriek mlieka na močovinu
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-9/2012 k zmluve č. 09 309 501 01
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Zámostie Trenčín
18.
Júl
2019
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-1/2012 k zmluve č. 09 309 501 01 o vykonávanie kontroly úžitkovosti I. stupňa kráv
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-1/2012 k zmluve č. 09 309 501 01
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Zámostie Trenčín
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-16-2019_2019
0,00 € D.N.A., s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (KR PZ v Bratislave)
18.
Júl
2019
Príloha č. 1/2019/OŠ k zmluve č. TT/2017/304 503/OŠ na výkon kontroly úžitkovosti a skúšky vlastnej úžitkovosti ošípaných
Príloha č. 1/2019/OŠ k zmluve č. TT/2017/304 503/OŠ
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Bošáca
18.
Júl
2019
Príloha č. 1//2019/HD k zmluve č. TT/2016/304 502/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č. 1//2019/HD k zmluve č. TT/2016/304 502/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Farma Beckov, družstvo
18.
Júl
2019
Dohoda č. 19/20/060/56 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP
19/20/060/56
1 937,05 € OMNIKO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
18.
Júl
2019
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS-90-1/26-2019
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
18.
Júl
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Melbourne, Austrália
190010/259/2019
0,00 € Slavomír Melicherčík Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 135085 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135085 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Krásna Ves
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134803 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134803 08U03
23 940,00 € Environmentálny fond Obec Olováry
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »