Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Nájomná zmluva - zaústenie dažďových vôd do OK
HM/042-2020/300
200,00 € Hydromeliorácie, š.p. Ladislav Kuľka - VK & spol.
25.
September
2020
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2020/2225
0,00 € Slovenské národné múzeum Krajské múzeum v Prešove
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní
128 (679-683) /2020/UVLF
310,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
25.
September
2020
rámcová kúpna zmluva
7760/2020/5400/034
8 702,16 € ŽPSV s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
25.
September
2020
Zmluva o obstaraní vystúpenia
544/2020
120,00 € Hudobné centrum SRRZ-RZ pri MŠ
25.
September
2020
Zmluva o obstaraní vystúpenia
540/2020
60,00 € Hudobné centrum MŠ Nezbudská Lúčka
25.
September
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby
20/14/054/145/KN/2020
345,24 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Komárno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
25.
September
2020
Dohoda č. 20/37/54E/6135 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/37/54E/6135
0,00 € Tomáš Imrich - SPOLIM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25.
September
2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2020/001383-299
SE_ZM_SE-OU6-2020-001383-299_2020
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mathiová Bibiána
25.
September
2020
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2018-001780
65 078,18 € Obec Rudňany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25.
September
2020
Dohoda č. 20/25/051/46 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
20/25/051/46
0,00 € Lipstar s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
25.
September
2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020880
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25.
September
2020
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MBKH-ZOV-2020/2682
0,00 € Oľga Voborníková Slovenské národné múzeum
25.
September
2020
Dohoda o spolupráci a poskytnutí súčinnosti pri organizovaní 97. ročníka MMM v Košiciach
KRPZ-KE_ZM_VO-14-2020_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Maratónsky klub Košice
25.
September
2020
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného NZ
CRZ 4065-2020-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Tibor Štefánik
25.
September
2020
Zmluva o dielo č. 2020/111 - ,,Uschopnenie lietadla L-410UVP E-20, ev. č. xxx“
6400002494
1 539 675,00 € Letecké opravovne Trenčín, a. s. Úrad pre investície akvizície
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26372-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ines Pinćir
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26361-1
166,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Denys Hrebeniuk
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26370-1
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Roman Osadský
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023190_Z
984,00 € BATTEX Slovakia, s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »