Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41549
1 100,00 € Grušpier Imrich Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41742
1 815,00 € Ing. Dušan Hanzlík, Michálková Kristína r. Michálková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41839
2 720,00 € Ing. Roman Bašovský, Ing. Gabriela Bašovská Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41880
3 060,00 € Majcher Jozef, Alena Majcherová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41854
2 516,00 € Rastislav Račko, Slávka Račková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41846
1 972,00 € Šimko Pavol, Šimková Marta Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41895
2 448,00 € Juraj Blaho, Lucia Blahová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41791
3 060,00 € Ing. Peter Šlajferčík Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41856
3 400,00 € Pavol Švec Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41937
3 400,00 € Beneš Peter, Jarmila Benešová r. Argalášová Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42045
3 400,00 € Dominika Paučová, Ľubomír Paučo Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41903
2 040,00 € Martin Harčarik, Denisa Harčariková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41916
3 400,00 € Michal Malík, Lenka Mičková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42030
2 720,00 € Ľubica Morávková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42273
1 500,00 € Ing. Mário Bobko Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2365/2019/2.1
MK-2365/2019/2.1
1 600,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
Zmluva o dadaní služieb
5/2019/13-211
0,00 € Refka Vladislav LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2264/2019/2.1
MK-2264/2019/2.1
7 000,00 € Mestská knižnica mesta Piešťany Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS-208/32-2019
100,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Klub športov príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
19.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0358
APVV-18-0358
210 000,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »