Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Mária Keruľ - Kmecová - žiadosť o vydanie pozemku
02581/2019-PRZ -R60192/19.00
0,00 € Mária Keruľ - Kmecová Slovenský pozemkový fond
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00057 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00057
1 458,45 € O R A G R O spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00078 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00078
1 063,26 € CORMET, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00102 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00102
439,20 € VINKOVA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00193 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00193
11 428,04 € AGISS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194600562
598,37 € PETER BARNÁŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201937273_Z
ZML_734_2019
1 661,54 € ENGIE Services, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4193200160
497,15 € BORIS PURDEK Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 1111988
1111988
0,00 € Energie 2, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12.
December
2019
Zmluva o nájme pozemkov č. 28/07/Nn/2019
6136/2019/LSR
48,00 € František Balaj Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
12.
December
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/21/051/193
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
12.
December
2019
Darovacia zmluva
10122019
9 912,38 € SAMSUNG Galanta , občianske združenie Špeciálna základná škola, Galanta
12.
December
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
2758/6353/2019
189,10 € Pichnarčíková Emília rod. Hybeľová Slovenská správa ciest, Bratislava
12.
December
2019
Nájomná zmluva pozemok - 10105/3300/2019
3121/3300/2019
17 800,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
12.
December
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
2773/6353/2019
76,25 € Lešková Valéria rod. Chlpíková Slovenská správa ciest, Bratislava
12.
December
2019
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
459/2019
2 000,00 € Lukáš Kitko Fond na podporu vzdelávania
12.
December
2019
Zmluva č. 40412/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 1
40412/2019/710
2 551,39 € Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48439/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
48439/2019/710
1 556,18 € Družstvo podielnikov Devín Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 40437/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
40437/2019/710
5 523,10 € Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Drahovce Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48334/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 1
48334/2019/710
7 184,41 € Ing. Milan Horný, SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »