Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46056
1 720,00 € Pienčák Dávid, Klára Pienčáková r. Turacová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45814
1 750,00 € Jaroslav Jackulík, Jana Jackulíková r. Ondrejková Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46000
1 750,00 € Marta Kormanová r. Vydrová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45781
1 750,00 € Mgr. Katarína Ištvanová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45855
1 750,00 € Lukáčová Mária r. Lukáčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45840
1 750,00 € Juraj Halica, Juraj Halica Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom č.: VaI/DP/2016/3.1.1-03/F678/ZoVPBA
VaI/DP/2016/3.1.1-03/F678/ZoVPBA
0,00 € RALT, s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-416/2019/Ivachnová/0920/GEOD
0,93 € Marián Sleziak Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
479/2019/AXNV
3 836,40 € UNIVER SLOVAKIA s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 5105/2019/LSR
CRZ 5105/2019/LSR
0,00 € Ing. Tomáš Hošták LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2077737
720,00 € Červeň Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-015/2019/Vyšný Olčvár/SO701-00/029/Geoplán
91,50 € Tatiana Gvuščová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 986/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Botosová Melinda
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078413
350,00 € Chromek Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078185
450,00 € Pánik Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2019/01-Pkn-11
93,61 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica TEMPUS P, s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
UVN-2019/02-Pkn-11
48,21 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica MUDr. Sičák, s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o nájme pozemku c. 1-2019-25-05
5163-2019-LSR
67,42 € BURAK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
15.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U25101
0,00 € RIMI-Security Bardejov, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Príkazná zmluva
19/1/8418/2
373,00 € Vojtek Rastislav, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »