Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Darovacia zmluva
36-2019
10 960,00 € Občianske združenie OCHRANA ZDRAVIA Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
18.
Júl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74717/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Galanta
18.
Júl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74713/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Medvedie
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43301
3 400,00 € Ing. Jozef Hrivnák Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43209
3 400,00 € Kurčina Ľuboš Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
207/247/2019/ZZ
266 900,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Ulica Sladovnícka 2556/10, 11, 12, Trnava v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0122/2019/SINPOPVaI
4 950,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Piacenza Slovakia s.r.o.
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
218/2019
725,00 € Natiália Kočanová - CENISO Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18.
Júl
2019
DOHODA číslo: 19/34/051/61 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/34/051/61
0,00 € BARDFARM, s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1022/2019/NPPC-VÚEPP
220,00 € Oľga Beňová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
389/2018
0,00 € MUDr. Kováč Martin, MUDr. Dalibor Kállay, MUDr. Oľga Girašková, MUDr. Anna Bilišňanská Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
18.
Júl
2019
Príkazná zmluva (ev. č. SCD 2019/50/ZML)
2019/50/ZML
0,00 € Sonia de Puineuf, nar. Reisingerová Slovenské centrum dizajnu
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z113/2019-203
150,00 € Lýdia Pribišová Slovenská národná galéria
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134770 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134770 08U01
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Skýcov
18.
Júl
2019
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
143-300-2019
100,00 € Medzičilizie a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134901 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134901 08U02
93 000,00 € Environmentálny fond Obec Belža
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-299/2017/Barca/1665/GEOD
3 956,85 € Judita Majerčíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42414
1 750,00 € Lipková Veronika, Lipka Sebastián Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42528
1 750,00 € Ing. Ján Bugaj, Darina Bugajová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42503
1 750,00 € Ing. Mário Bobko Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »