Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Príkazná zmluva
19/2/8461/1
155,00 € Štefík Miroslav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
15.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
DOHODA číslo: 19/19/054/65
10 772,82 € Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Október
2019
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 06NVSU000118
D D13/2019
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2019
R-10021/2019
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Technická univerzita vo Zvolene
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
21.mpr-176-261/2019
20,52 € Ján Vietoris Ministerstvo obrany
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078589
480,00 € Malíková Sára Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dohoda o pristúpení k záväzku - zmluva č. 201/963/2011
Dohoda o pristúpení k záväzku - zmluva č. 201/963/2011
0,00 € Lisa Kocsisová Štátny fond rozvoja bývania
15.
Október
2019
DOHODA číslo 19/17/051/219 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/17/051/219/2019
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Október
2019
Zmluva o úvere
803/350/2019
325 360,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Trieda SNP 81, v zastúpení SUBOP plus, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
527/2019/AXNV
3 601,20 € Radio Market s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0759396
SITB_DO_OT-B0759396_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva č. 3/2019 o nájme bytu
Zmluva č. 3/2019
172,39 € Spojená škola Novohradská, Bratislava Mgr. Katarína Gunišová
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí servisných služieb motorových vozidiel
11.mpr-110-12/2019
745,20 € TANAX TRUCKS Ministerstvo obrany
15.
Október
2019
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_119-019-5028_2019
2 500,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
15.
Október
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 115 ods.3 zákona č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_ORPZ-LM-KP5-58-007/2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matej Debnár
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2019-002973
402 513,82 € Obec Dubovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
15.
Október
2019
NZ s právom stavby č. 815 730 001-1-2019-NZsPS
815 730 001-1-2019
118,36 € Železnice Slovenskej republiky Obec Hankovce
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2019-0272-1101100
5 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dedinky
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-41-98/2019
14,84 € Ing. Tomáš PIVKO Ministerstvo obrany
15.
Október
2019
Dohoda o ukonení nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 5.5.1993
503/2019
0,00 € Mesto Šurany Finančné riaditeľstvo SR
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »