Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2020
Zmluva o účasti chovateľov na výstavách
2019-1
0,00 € Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Poľnohospodárske družstvo Jur nad Hronom
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78261/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78255/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Moravský Svätý Ján
23.
Január
2020
Nájomná zmluva
873438003-3-2019-NZP
0,00 € Železnice Slovenskej republiky WWJD s.r.o.
23.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71OPLK005718
3-2020
Doplnená
0,00 € DôVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
23.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní predmetových olympiád pre súťažiacich SŠ v územnej pôsobnosti OÚ BA v roku 2020
OU-BA-OS1-2020/034523
600,00 € Súkromné gymnázium Mercury Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
23.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
390/2019ST
3 500,00 € Bc. Peter Demiger Fond na podporu vzdelávania
23.
Január
2020
Kúpna zmluva č. 1/2019/PELaS/1748
1/2019/PELaS/1748
12 371,00 € DT-Slovenská výhybkáreň s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78296/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Rabčice
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78305/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Plaveč
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78307/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Podolínec
23.
Január
2020
Dohoda o splátkach č.p.CPBA-OU-2020/000100-002
CP-BA_ZM_CPBA-OU-2020-000100-002_2020
6 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) FINAL BAU, s.r.o.
23.
Január
2020
DOHODA č.20/07/051/1 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy v rámci NP Absolventská prax štartuje zamestnanie
20/07/051/1
0,00 € TAGER s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
23.
Január
2020
Zmluva o spolupráci
26/D5/2020
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Centrum spoločneských a psychologických vied SAV
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP1-22-2020_2020
0,00 € Jakub SCHADER Ministerstvo vnútra SR( KR PZ Prešov)
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-123/2019/VSD/601-00,602-00/Rozhanovce/029/Geoplán
37,68 € Marek Mato Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Dohoda o skončení dohody č. 19/10/054/44 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda o skončení dohody č. 19/10/054/44
0,00 € RED HORSE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23.
Január
2020
Dodatok č. 12 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71DRZP000212
Dodatok č. 12 - 11/2012
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Január
2020
Zmluva č. 1/2020 o rozúčtovaní nákladov na dopravné značenie
1/2020
0,00 € Obchodná akadémia Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
23.
Január
2020
Zmluva o nájme hrobového miesta
146/2019
20,00 € Obec Hul Jozef Rosival
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »