Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK022319 Dodatok č. 2
0,00 € HRAŠKOVÁ BG S.R.O. - LEKÁREŇ ŠARIŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK023419 Dodatok č. 3
0,00 € MERCIPHARM S.R.O. - LEKÁREŇ SV. MIKULÁŠA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FVZP002619 Dodatok č. 3
0,00 € ZDRAVSVID S.R.O. - VÝDAJŇA ZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK012819 Dodatok č. 2
0,00 € LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ S.R.O. - LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47NSP3000114 Dodatok č. 40
0,00 € MINERAL-SLOVAKIA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK012619 Dodatok č. 2
0,00 € LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ S.R.O. - LEKÁREŇ ZDRAVIE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FVZP000319 Dodatok č. 3
0,00 € UNAMED, S.R.O. - VÝDAJŇA ZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK020819 Dodatok č. 2
0,00 € RAYMAN S.R.O. - LEKÁREŇ MILLENIUM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Zmluva o ubytovaní - zamestnanecká
Z/2020/1303/VII/VMĽŠ/UO
270,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Simona Mikuličová
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK013419 Dodatok č. 2
0,00 € PHARMDR. DAGMAR VITKOVSKÁ - LEKÁREŇ ALCHEMILKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK014119 Dodatok č. 3
0,00 € RDG STREDISKO SK, S.R.O. - LEKÁREŇ MEDEA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK012919 Dodatok č. 3
0,00 € MGR. ĽUBICA CÁPAYOVÁ - LEKÁREŇ GEMMA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK007319 Dodatok č. 2
0,00 € MGR. ANDREA VALÁŠKOVÁ - LEKÁREŇ ALEXIA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDD008612 Dodatok č. 21
0,00 € MUDR. OĽGA FARKAŠOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06NDOS000220
0,00 € "PENZIÓN", ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TOPOĽČANY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDD000319 Dodatok č. 4
0,00 € ASTROMED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDD000117 Dodatok č. 30
0,00 € MUDR. ZUZANA ZHORELOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0726 v znení jej platných dodatkov
APVV-15-0726/D5
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS003218 Dodatok č. 5
0,00 € PEKR, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10FVZP000719 Dodatok č. 3
0,00 € ZDRAV-TECH SE, S.R.O. - VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK ZDRAV-TECH SE, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »