Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023026_Z
400,00 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023176_Z
654,00 € HENRYSO, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202022732_Z
134,90 € Tibor Varga TSV PAPIER Centrum sociálnych služieb Sibírka
25.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023061_Z
4 802,40 € Martin Gall - MG COMP Žilinská univerzita v Žiline
25.
September
2020
Príloha č. 1_2020_W k Zmluve č. PO_2020_703052_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1245_2020 Príloha č. 1_2020_W k Zmluve č. PO_2020_703052_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik TIS, s.r.o.
25.
September
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00580/2020-PKZP-K40057/20.00, Ľuboš Čičmanec, Ing. Petra Čičmancová, k.ú. Malá Lehôtka, okr. Prievidza
00580/2020-PKZP-K40057/20.00
484,10 € Ľuboš Čičmanec, Ing. Petra Čičmancová Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
Kúpna zmluva č. 00814/2019-PKZ -K40213/19.00- Ing. Radoslav Bačík a manželka RNDr. Mgr. Zuzana Bačíková PhD k.ú. Beluša
00814/2019-PKZ -K40213/19.00
1 595,76 € Ing. Radoslav Bačík a manželka RNDr. Mgr. Zuzana Bačíková PhD Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02330/2019-PKZP-K40371/19.,00 - Bobek Stanislav a manž. Ivana Bobeková, k.ú.Likavka
02330/2019-PKZP-K40371/19.00
50,63 € Bobek Stanislav a manž. Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
Kúpna zmluva č. 02752/2019-PKZ -K40697/19.00 - Lukáš Gubán a Zuzana Šuhajdová, k.ú. Nová Baňa
02752/2019-PKZ -K40697/19.00
457,60 € Gubán Lukáš Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
Kúpna zmluva č. 02200/2019-PKZ-K40563/19.00 - Vojtanič Michal a manž., k. ú. Vyšný Orlík
02200/2019-PKZ -K40563/19.00
1 491,00 € Vojtanič Michal a manž. Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
Kúpna zmluva č. 02403/2019-PKZ-K40619/19.00 - Pichnarčík Frank , k.ú. Červený Kláštor
02403/2019-PKZ -K40619/19.00
3 071,44 € Pichnarčík Frank Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
Kúpna zmluva č. 00670/2020-PKZ K40161/20.00 - Michal Rybanský, k.ú. Podtureň
00670/2020-PKZ -K40161/20.00
3 322,37 € Rybanský Michal Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
Kúpna zmluva č. 02917/2019-PKZ -K40736/19.00 Vrtich Milan, k.ú. Ivachnová
02917/2019-PKZ -K40736/19.00
1 281,80 € Milan Vrtich Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
KZ č. 00926/2020-PKZ -K40201/20.00 - Ján Cibulka - k.ú. Marcelová
00926/2020-PKZ -K40201/20.00
352,80 € Ján Cibulka Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
Zmluva o výpožičke
463/TPÚ/2020
27 500,00 € Slovenské národné divadlo Umelecký súbor LÚČNICA
25.
September
2020
dohodao poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/12/054/155
7 645,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Mesto Bojnice
25.
September
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
20/34/054/279
1 726,20 € Mesto Giraltovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
September
2020
Dohoda číslo 20/24/054/76
202405476
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok Spojená škola
25.
September
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/RÚ
Z2000148
0,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenská konsolidačná, a.s.
25.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/20/ÚVO
Z2000147
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Slovenská konsolidačná, a.s.
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »