o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu „Šanca na z


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č.1
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Dodávateľ:Základná škola
Názov dodatku:o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu „Šanca na z
Zobrazenia: 4x