Dodatok č.2 ku Kontraktu č.1/2016 na zabezpečenie financovania vybraných hlavných činností príspevkovej organizácie v znení Dodatku č.1


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:2
Objednávateľ:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Dodávateľ:Slovenský metrologický ústav
Názov dodatku:Dodatok č.2 ku Kontraktu č.1/2016 na zabezpečenie financovania vybraných hlavných činností príspevkovej organizácie v znení Dodatku č.1
Zobrazenia: 1x