Dodatok č.1 k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č.1 k dohode č. 16/31/52A/254
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Dodávateľ:Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským – Szombathy Viktor Alapiskola, Nám. Slobody 141, Jesenské, 98 002
Názov dodatku:Dodatok č.1 k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Zobrazenia: 5x