Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP


Dátum účinnosti:25.01.2018
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma na zmluve:420516.76 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 3
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávateľ:Obec Brestovany
Názov dodatku:Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Poznámka:Zosúladenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/17 a jej príloh s platným znením Systému riadenia EŠIF, verzia 6
Zobrazenia: 5x