Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 243/2017 zo dňa 20. decembra


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:41/2018
Objednávateľ:DAMALIS, s.r.o.
Dodávateľ:Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Názov dodatku:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 243/2017 zo dňa 20. decembra
Zobrazenia: 1x