Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP


Dátum účinnosti:22.06.2018
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma na zmluve:420516.76 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 4
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávateľ:Obec Brestovany
Názov dodatku:Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Poznámka:Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory z dôvodu posunu ukončenia realizácie aktivít projektu do 31.12.2018
Zobrazenia: 3x