Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov

Date:

Publication Date:27.11.2018
Effective Date:28.11.2018
Expiration Date:unlisted

Identification of contract:

No. contract:DDP_ZMLUVA_2018/18
Department:Ministerstvo kultúry SR
Owner:Univerzitná knižnica v Bratislave
Supplier:Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Name of contract:Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov

Price performance:

Contracted amount: 0 €
Total amount: 0 €
Posted by: Univerzitná knižnica v Bratislave       Views: 8x