Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Dátum účinnosti:27.01.2012
Dátum platnosti do:31.03.2013
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:55/2010/OPZ-z2812012002701-5/2011 - DZ 281201200270101
Objednávateľ:Ministerstvo zdravotníctva SR
Dodávateľ:Mesto Giraltovce
Názov dodatku:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zobrazenia: 3x