Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 5
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávateľ:Obec Brestovany
Názov dodatku:Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Poznámka:Posun ukončenia realizácie projektu do 06/2019 a zároveň aktualizácie zmluvy a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému finančného riadenia
Zobrazenia: 5x