Dodatok č. 1 ku KZ č. CPZA-ON-2017/005641-011


Dátum uzavretia:10.04.2019
Dátum účinnosti:13.04.2019
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:2066.4 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:SHNM_D01_CPZA-ON-2017-005641-011_2019
Objednávateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ:Miroslav Šumský – Investav
Názov dodatku:Dodatok č. 1 ku KZ č. CPZA-ON-2017/005641-011
Poznámka:Platnosť a účinnosť zmluvy končí dňom uhradenia odplaty, s výnimkou čl. VII. bod 7.7.
Zobrazenia: 2x