Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP


Dátum účinnosti:03.05.2019
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma na zmluve:420516.76 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 6
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávateľ:Obec Brestovany
Názov dodatku:Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Poznámka:Posun ukončenia realizácie projektu z 06/2019 do 09/2019
Zobrazenia: 4x