Kúpna zmluva č. 1/2018/RVPS TT uzatvorená podľa § 8aa a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trnava
Zavarská 11,, 918 21 Trnava
IČO:36086819
Dodávateľ:RENSTAV spol. s r.o.
925 45 Abrahám 219
IČO:31425071
Názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 1/2018/RVPS TT uzatvorená podľa § 8aa a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy:29/2019/ŠVPS/RTT-1/2018/RVPS TT
CRZ ID:#4027764
Posledná zmena:21.05.2019

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 216 300,00 €
Celková čiastka: 216 300,00 €
Vystavil: Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trnava Zobrazenia: 2x (za posledných 30 dní)