Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 2
Objednávateľ:Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ:Obec Zlatná na Ostrove
Názov dodatku:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Poznámka:Zmena prílohy č. 4 - Rozpočet projektu, prílohy č. 3 - Finančné opravy a prílohy č. 2 - Predmet podpory
Zobrazenia: 2x