Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:D o d a t o k č. 2 k Dohode č. 19/36/059/2 zo dňa 25.02.2019
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Dodávateľ:UNIVERZÁL, Výrobné družstvo nevidiacich Levoča
Názov dodatku:Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zobrazenia: 2x