Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Dátum uzavretia:30.10.2019
Dátum účinnosti:09.11.2019
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:2017/128-04
Objednávateľ:Ministerstvo financií SR
Dodávateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Názov dodatku:Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Poznámka:Predmetom dodatku je výlučne zosúladenie súm podľa rozdelenia kategórie regiónov a znenia komentárov rozpočtových položiek tak, ako boli schválené v Správe o schválení žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP zo dňa 11. 2. 2019.
Zobrazenia: 1x