Dohoda o ukončení dohody č. 18/35/51A2/18 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona ač.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dohoda o ukončení dohody
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Dodávateľ:LINI PRESS s.r.o.
Názov dodatku:Dohoda o ukončení dohody č. 18/35/51A2/18 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona ač.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Zobrazenia: 2x