Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP


Dátum účinnosti:16.11.2019
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma na zmluve:153602.64 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č.4
Objednávateľ:Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ:Mikroregión Červený kameň, združenie obcí
Názov dodatku:Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Zobrazenia: 3x