Dodatok č. 8 k Zmluve o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy na letný semester akademického roka 2018/2019 - záloha


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:UPJŠ - 1318/2019
Objednávateľ:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ:GYNCARE, s. r. o.
Názov dodatku:Dodatok č. 8 k Zmluve o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy na letný semester akademického roka 2018/2019 - záloha
Zobrazenia: 3x