Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z.


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 19/36/060/43 zo dňa 20.03.2019
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Dodávateľ:Ladislav Papp - Masážny salón BUĎ FIT!
Názov dodatku:Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z.
Zobrazenia: 3x