Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N628-511-23 zo dňa 12.06.2018


Dátum uzavretia:20.05.2020
Dátum účinnosti:27.05.2020
Dátum platnosti do:31.12.2023
Suma na zmluve:109539.82 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:IROP-D2-302051N628-511-23
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dodávateľ:Miestna akčná skupina 11 PLUS
Názov dodatku:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N628-511-23 zo dňa 12.06.2018
Zobrazenia: 2x