Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/29/054/23 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 2 p


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:20/29/054/23/D1
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
Dodávateľ:Obec Fiľakovské Kováče
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/29/054/23 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 2 p
Zobrazenia: 1x