Centrálny register zmlúv

ZMLUVA O NÁJME PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 20240104_primacialny
 • Rezort: Slovenská akadémia vied
 • Objednávateľ: Slovenská akadémia vied
  Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
 • IČO: 00037869
 • Dodávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 • IČO: 00603481
 • Názov zmluvy: ZMLUVA O NÁJME PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
 • ID zmluvy: 8789708
 • Poznámka: Nájomné za predmet nájmu, uvedený v článku 1 tejto Zmluvy, je stanovené dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov v súlade s platným a účinným rozhodnutím primátora č. 5/2019 vo výške 200,- € {slovom dvestoeur). Cena nájmu je cenou bez DPH. Prenajímateľ nie je platcom DPH.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 05.01.2024
 • Dátum uzavretia: 04.01.2024
 • Dátum účinnosti: 06.01.2024
 • Dátum platnosti do: 11.01.2024

Príloha

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 200,00 €
Celková čiastka: 200,00 €
Návrat späť
Vystavil: Slovenská akadémia vied