Zmluva č. 2NP/59/2013o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ ITMS 26130230025

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:2NP/59/2013
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
Zuzkin park 10, 040 11 Košice
IČO:35570547
Dodávateľ:Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42,831 05 Bratislava
IČO:00681385
Názov zmluvy:Zmluva č. 2NP/59/2013o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ ITMS 26130230025
ID zmluvy:1142246

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Publikoval: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Zobrazenia: 0x