Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0154/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0414/2015
-543 941,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2020
Dodatok č. 12 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0938/2020
-436 469,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. December 2013
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0957/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0865/2013
-370 000,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0815/2023
-309 606,93 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2017
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0001/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
1044/2017
-253 736,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2017
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0017/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
1026/2017
-241 270,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Júl 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0150/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0505/2015
-224 218,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2014
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0203/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0731/2014
-206 985,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Júl 2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0001/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0464/2016
-191 693,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Júl 2014
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0219/2014 zo dňa 8.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0477/2014
-183 321,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0742/2020
-170 750,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0201/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0419/2014
-157 851,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0923/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0772/2023
-144 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0760/2013
-143 875,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0270/2021
-134 271,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0761/2013
-133 870,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0763/2013
-129 643,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0777/2013
-127 504,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0166/2018
0751/2018
-122 454,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0774/2013
-121 016,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR