Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2011
Zmluva na distribúciu materiálnych didaktických prostriedkov pre školy
0021/2011
0,00 € Xepap, spol. s r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
25. Február 2011
Dohoda o skončení výpožičky nehnuteľného majetku štátu
0090/2011
0,00 € Iuventa, Slovenský inštitút mládeže, Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Február 2011
Dohoda o skončení výpožičky nehnuteľného majetku štátu
0091/2011
0,00 € Iuventa, Slovenský inštitút mládeže, Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPV/TP-MZ/2/2008
0,00 € MZ SR MŠVVaŠ SR
4. Marec 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPV/TP-MZ/1/2008
0,00 € MZ SR MŠVVaŠ SR
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0925/2010-D1
0,00 € IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0469/2009-D2
0,00 € Centrum vedecko-technických informácii SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0470/2009-D2
0,00 € Centrum vedecko-technických informácii SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2011
Dohoda o skončení užívania nebytových priestorov
0133/2011
0,00 € Mgr. Jaroslav Ivančo, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0001/2010/D1
0,00 € Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0002/2010/D1
0,00 € Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Apríl 2011
Dohoda o zmene zmluvy o dielo č. 1/2008/8 zo dňa 21. 12. 2007
0132/2011
0,00 € H&M lifts, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Apríl 2011
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom školstva slovenskej republiky a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
0186/2011
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Apríl 2011
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom školstva slovenskej republiky a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
0185/2011
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Apríl 2011
Dohoda o skončení výpožičky nehnuteľného majetku štátu
0236/2011
0,00 € SR- Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k Splnomocneniu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovens
0188/2011
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Apríl 2011
Dodatok č.4 k Splnomocneniu Agentúry MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh MŠVVŠ SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a vývoj
0189/2011
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Apríl 2011
ZMLUVA o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0213/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Apríl 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0214/2011
0,00 € Tlačiarne BB, spol. s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Apríl 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0215/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR