Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/TP-A/2/2011
0933/2010-D1
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/TP-A/1/2011
0933/2010-D1
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/TP-A/2/2011
0934/2010-D1
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Júl 2011
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1113/2009-D4
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum (MPC) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Júl 2011
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1114/2009-D4
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum (MPC) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. August 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0925/2010/D2
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. August 2011
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0265/2009/D3
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. August 2011
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0264/2009/D4
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. August 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1351/2008/D7
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. August 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1350/2008/D7
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. August 2011
Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1353/2008-D6
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. August 2011
Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1352/2008-D6
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. August 2011
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0925/2010/D3
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. August 2011
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP
0534/2011/D4
0,00 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. September 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0925/2010/D4
0,00 € IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Zmluva o poskytnutí sublicencie
0658/2011
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement - SLA) pri prevádzke a údržbe finančného ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy
0659/2011
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Zmluva o poskytnutí sublicencie
0661/2011
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement - SLA) pri prevádzke a údržbe finančného ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy
0662/2011
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Zmluva o poskytnutí sublicencie
0665/2011
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univezita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR