Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2011
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement - SLA) pri prevádzke a údržbe finančného ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy
0666/2011
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Zmluva o poskytnutí sublicencie
0667/2011
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement - SLA) pri prevádzke a údržbe finančného ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy
0668/2011
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Zmluva o poskytnutí sublicencie
0669/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement - SLA) pri prevádzke a údržbe finančného ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy
0670/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Zmluva o poskytnutí sublicencie
0671/2011
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement - SLA) pri prevádzke a údržbe finančného ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy
0672/2011
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Zmluva o poskytnutí sublicencie
0673/2011
0,00 € Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. September 2011
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement - SLA) pri prevádzke a údržbe finančného ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy
0674/2011
0,00 € Univerzita veterinárneho lekárstva a famácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. September 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1411/2008 /D5
0,00 € Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. September 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1412/2008/D5
0,00 € Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. September 2011
Dohoda o poskytovaní súčinnosti (Zmluva o poskytnutí údajov)
0708/2011
0,00 € Sociálna poisťovňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. September 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
0699/2011
0,00 € PLUS Academia n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. September 2011
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0899/2009/D5
0,00 € Štátna školská inšpekcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2011
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1212/2008
0,00 € Štátny pedagogický ústav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2011
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1211/2008
0,00 € Štátny pedagogický ústav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. September 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0001/2010/D2
0,00 € Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. September 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0002/2010/D2
0,00 € Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Október 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj č. 1247/2009
0761/2011
0,00 € IMUNA PHARM a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Október 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj č. 0545/2010
0762/2011
0,00 € IMUNA PHARM a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR