Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. August 2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0558/2020
-4 394,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. December 2011
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
1023/2011
-4 336,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0006/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0207/2017
-4 115,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0205/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0422/2014
-4 031,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Máj 2019
Dodatok č.2 k zmluve č. 0138/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
0311/2019
-3 976,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0168/2018
0753/2018
-3 967,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Apríl 2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0145/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0265/2015
-3 937,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Apríl 2016
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0015/2016 zo dňa 18.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0278/2016
-3 431,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Jún 2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0004/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0420/2017
-3 258,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0254/2022
-3 183,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1019/2011 zo dňa 23.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0036/2012
-3 081,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Júl 2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0264/2021 zo dňa 28.04.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0333/2021
-3 050,00 € Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Júl 2016
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0003/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0470/2016
-3 005,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0817/2023
-2 901,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Júl 2019
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0127/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie na rok 2019
0530/2019
-2 893,99 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1035/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na rok 2012
0077/2012
-2 852,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0600/2023
-2 846,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. December 2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0015/2016 zo dňa 18.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0776/2016
-2 749,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0179/2018
0761/2018
-2 415,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0754/2020
-2 342,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR