Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. December 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/16/2013
0817/2013
24 999 468,15 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Marec 2015
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0817/2013-D3
24 999 468,15 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Február 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPVaV/17/2014
0070/2014
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. August 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – č. z. OPVaV/17/2014
0070/2014-D1
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Marec 2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. OPVaV/17/2014 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0070/2014-D2
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Máj 2015
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0070/2014-D3
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Júl 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/17/2014
0070/2014-D4
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. December 2015
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/17/2014
0070/2014-D6
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Február 2016
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/17/2014
0070/2014-D7
24 995 713,48 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0340/2013
24 993 512,29 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0731/2011
24 989 002,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Máj 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPV/24/2011
0731/20111-D5
24 989 002,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Júl 2013
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/24/2011
0731/2011-D6
24 989 002,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. November 2013
Dodatok č. 7 k zmluve č. OPV/24/2011 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0731/2011-D7
24 989 002,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. December 2014
Dodatok č.10 k zmluve č. OPV/24/2011 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0731/2011-D10
24 989 002,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Apríl 2015
Dodatok č. 11 k zmluve č. OPV/24/2011 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0731/2011-D11
24 989 002,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2013
Zmluva č. OPVaV/15/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0569/2013
24 879 433,75 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPVaV/15/2013
0569/2013-D1
24 879 433,75 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Júl 2015
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/15/2013
0569/2013-D2
24 879 433,75 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Február 2016
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0569/2013-D3
24 879 433,75 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR