Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/5/2020
0304/2020-D2
0,00 € Gymnázium Juraja Fándlyho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/99/2019
0505/2019-D3
0,00 € Základná škola, SNP 1, Humenné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/187/2019
0650/2019-D3
0,00 € Gymnázium Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
20. Február 2024
Dohoda o splátkach a o odklade plnenia
0573/2018-DOS
37 042,38 € ALTRA, n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Február 2024
Rámcová dohoda na servis tlačiarní a multifunkčných zariadení
0113/2024
81 600,00 € Reficier JTL s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2024/003
0104/2024
20 248 382,87 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
16. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0025/2024
0,00 € Obec Stankovany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0020/2024
0,00 € Mestská časť Bratislava-Rača Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0015/2024
47 400,00 € Obec Boliarov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0013/2024
33 000,00 € Obec Kapušianske Kľačany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0012/2024
75 000,00 € Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0014/2024
156 000,00 € Obec Chminianske Jakubovany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0019/2024
470 857,26 € Obec Prietržka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0026/2024
132 584,09 € Gymnázium Ľ. Štúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0017/2024
178 994,76 € Spojená škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0018/2024
2 849 065,62 € Obec Bobrov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0016/2024
124 884,89 € Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0024/2024
111 574,66 € Obec Vlkovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0021/2024
1 174 837,00 € Obec Miloslavov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0116/2024
0,00 € Oheň nádeje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR