Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0082/2024
30 160,00 € Teqballová federácia Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0094/2024
59 057,00 € Združenie šípkarských organizácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0083/2024
102 563,00 € Zväz potápačov Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0084/2024
1 671 612,00 € Zväz slovenského lyžovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Dohoda o splátkach
0022/2024
23 350,40 € Simona Šulíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0003/2024
179 979,58 € Stredná odborná škola drevárska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0010/2024
85 930,71 € Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0008/2024
664 936,02 € Obec Uhrovec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0006/2024
2 098 839,13 € Obec Suchá nad Parnou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0009/2024
292 073,53 € Obec Križovany nad Dudváhom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0005/2024
1 763 812,95 € Obec Biely Kostol Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0002/2024
2 882 968,48 € Obec Novoť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0001/2024
129 389,05 € Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0004/2024
460 909,28 € Obec Veľké Kozmálovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0140/2023
99 453,32 € Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/40/2019
0290/2019-D5
0,00 € Základná škola Kružlová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0023/2024/SŠ
30 160,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0024/2024
772 034,00 € Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0025/2024
477 106,00 € Slovenská asociácia motoristického športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0033/2024
233 925,00 € Slovenská baseballová federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR