Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0001/2024
129 389,05 € Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0004/2024
460 909,28 € Obec Veľké Kozmálovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0140/2023
99 453,32 € Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/40/2019
0290/2019-D5
0,00 € Základná škola Kružlová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0023/2024/SŠ
30 160,00 € Slovenská asociácia čínskeho wushu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0024/2024
772 034,00 € Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0025/2024
477 106,00 € Slovenská asociácia motoristického športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0033/2024
233 925,00 € Slovenská baseballová federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0034/2024
1 476 337,00 € Slovenská basketbalová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0026/2024
387 913,00 € Slovenská boxerská federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0035/2024
3 031 331,00 € Slovenská plavecká federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0036/2024
48 320,00 € Slovenská softballová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0027/2024
30 160,00 € Slovenská squashová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0037/2024
1 872 034,00 € Slovenská volejbalová federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0038/2024
193 504,00 € Slovenský horolezecký spolok JAMES Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0039/2024
1 636 005,00 € Slovenský stolnotenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0028/2024
1 009 295,00 € SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0029/2024
4 428 173,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0030/2024
2 606 563,00 € Slovenský zväz cyklistiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0040/2024
2 001 954,00 € Slovenský zväz hádzanej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR