Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0059/2024
294 372,00 € Slovenská triatlonová únia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0086/2024
3 128 883,00 € Slovenský atletický zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0045/2024
44 985,00 € Slovenský biliardový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0071/2024
30 160,00 € Slovenský bridžový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0087/2024
42 861,00 € Slovenský curlingový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0046/2024
12 817 974,00 € Slovenský futbalový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0088/2024
156 786,00 € Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
0054/2024
500 000,00 € Slovenský paralympijský výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0060/2024
73 430,00 € Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0089/2024
507 517,00 € Slovenský šachový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0090/2024
155 771,00 € Slovenský šermiarsky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0078/2024
139 114,00 € Slovenský veslársky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0061/2024
367 713,00 € SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0047/2024
319 933,00 € Slovenský zväz bedmintonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0048/2024
94 748,00 € Slovenský zväz bobistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0049/2024
36 551,00 € Slovenský zväz dráhového golfu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0079/2024
823 221,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0050/2024
97 455,00 € Slovenský zväz jachtingu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0091/2024
275 194,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0054/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0135/2023
0,00 € Obec Dohňany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR