Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0098/2023
24 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom podľa § 94a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
/0121/2023
4 635 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0910/2023
0,00 € SYTEV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0909/2023
0,00 € Spoločenstvo evanjelickej mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0920/2023
0,00 € Centrum voľného času, V jame 3, Trnava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/218/2019
0776/2019-D1
0,00 € Gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva č. 0911/2023 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja európskej iniciatívy EUREKA
0911/2023
97 225,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva č. 0912/2023 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja európskej iniciatívy EUREKA
0912/2023
61 840,00 € ANAJ SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č.9 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0932/2023
57 392,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 12 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0931/2023
20 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2023/003
0878/2023
15 585 649,43 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0089/2023
110 000,00 € Obec Herľany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0946/2023
2 964 463,29 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0945/2023
712 088,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0951/2023
533 310,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0950/2023
131 865,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0949/2023
449 848,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0947/2023
273 512,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0948/2023
283 286,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0944/2023
130 887,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR