Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0065/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0872/2023
9 117,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0035/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0873/2023
1 257,00 € Slovenský zväz jachtingu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0036/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0874/2023
3 190,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0067/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0906/2023
113 750,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0055/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0875/2023
535,00 € Slovenský zväz psích záprahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0068/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0876/2023
1 808,00 € Slovenský zväz sánkarov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0029/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0877/2023
350,00 € Slovenský zväz športového ju-jitsu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Zmluva č. 0922/2023/SNIV o poskytnutí dotácie v roku 2023 uzatvorená podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
0922/2023
3 000,00 € Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dohoda o odklade plnenia
0412/2020-DOOP
11 323,87 € Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. December 2023
Dodatok č. 0921/2023, dodatok č. 1 /SSŠ k zmluve č. 0282/2023/SSŠ zo dňa 14. 06. 2023 o poskytnutí dotácie v roku 2023
0921/2023
0,00 € Republiková únia zamestnávateľov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0927/2023
15 000,00 € EDI Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0929/2023
15 000,00 € Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0926/2023
50 000,00 € Linka detskej istoty, n. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0928/2023
140 000,00 € IPčko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o udelení štipendia a o spolupráci č. 0579/2022
0907/2023
3 080,00 € Jakub Krajňák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2020
0465/2020- D3
265 893,84 € Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. December 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0908/2023
450 000,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0085/2023
2 232 009,43 € Obec Golianovo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0083/2023
98 300,00 € Gymnázium Partizánske Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0084/2023
179 937,99 € Spojená škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR